Ngày 09/11/2017, Hội nghị Quốc gia An ninh Mạng 2017 do Cục An Ninh Mạng (A68) - Bộ Công An; Cục An Toàn Thông Tin - Bộ Thông tin và Truyền thông; Cục trưởng Cục Quản lý Mật mã Dân sự và Kiểm định Sản phẩm mật mã - Ban Cơ yếu chính phủ và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG ASEAN) phối hợp tổ chức sẽ diễn..

Danh sách bài viết
1 2 3 4 5 6 7 8
Đọc báo giấy