Đó là chủ đề của ngày Quốc tế Thiếu nhi sẽ diễn ra trong 2 ngày 27, 28/5 (thứ bảy và chủ nhật) tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Danh sách bài viết
1 2