(DĐDN) - Ngày 11/1/2017, Trường Đại học Ngoại thương (FTU) đã tổ chức hội thảo “Sử dụng dữ liệu StoxPlus trong nghiên cứu thực nghiệm” đồng thời ra mắt 4 chương trình nghiên cứu và 24 nhóm nghiên cứu giai đoạn 2017-2019.

Đây là những chương trình nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường trong bối cảnh được giao thí điểm thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động.

Trường Đại học Ngoại thương và Công ty Stoxplus tiếp tục ký thỏa thuận hợp tác để cùng nhau thực hiện các công trình nghiên cứu

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương khẳng định, Nhà trường luôn tin tưởng vào các nhà nghiên cứu, trao quyền gắn với trách nhiệm của các trưởng nhóm nghiên cứu để thực hiện các cam kết về sản phẩm khoa học. Nhà trường cũng đã ban hành quy định về nhóm nghiên cứu tại Trường Đại học Ngoại thương nhằm tạo ra một cơ chế linh hoạt, giải phóng tiềm năng nghiên cứu khoa học của giảng viên Nhà trường.

4 chương trình nghiên cứu chiến lược của Trường Đại học Ngoại thương là Đổi mới thể chế kinh tế xã hội đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; Kinh tế xanh và trách nhiệm xã hội; Tái cấu trúc tài chính và hành vi doanh nghiệp; Đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức cho doanh nghiệp. Các chương trình và các nhóm nghiên cứu của Nhà trường đã đề cập đến những vấn đề cấp bách, những nút nghẽn đang cản trở quá trình đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ các nhóm nghiên cứu hoạt động, Trường Đại học Ngoại thương đã hợp tác với Công ty cổ phần StoxPlus, một công ty về cơ sở dữ liệu tại Việt Nam để cung cấp đầu vào cho các nhóm nghiên cứu.

Mô hình hợp tác giữa Trường Đại học Ngoại thương và Công ty StoxPlus là mô hình hợp tác toàn diện trong nghiên cứu khoa học để đưa thực tiễn vào nghiên cứu khoa học và đưa nghiên cứu khoa học vào các quyết định chính sách của Nhà nước.

Với sự chứng kiến của Bộ giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cơ quan Giám sát Tài chính Quốc gia, Ngân hàng Nhà nước, hai bên đã ký tiếp văn bản thỏa thuận để mở rộng và phát triển mô hình hợp tác này.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, TS. Lê Trọng Hùng – Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc Bộ Xây dựng ghi nhận đây là những sáng kiến đột phá của Trường Đại học Ngoại thương trong bối cảnh các trường đại học và toàn ngành giáo dục đang phải trăn trở tìm cách phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học.

Trước đó, vào ngày 1/8, Trường Đại học Ngoại thương và Công ty Stoxplus đã ký thỏa thuận hợp tác nhằm cùng nhau thực hiện các công trình nghiên cứu học thuật và ứng dụng cho nền kinh tế và thị trường tài chính Việt Nam trên cơ sở khai thác cơ sở dữ liệu của Stoxplus....

Hường Hồ