Sẽ tăng lương hưu, trợ cấp từ 1/7/2017

Sẽ tăng lương hưu, trợ cấp từ 1/7/2017

19/03/2017 7:24 Sáng

(DĐDN) – Nội dung này vừa được đưa ra tại dự thảo Nghị định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Nếu được thông qua, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sẽ được tăng thêm 7,4% từ ngày 1/7/2017.

Các đối tượng được thu hưởng gồm: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang); Quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng; Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng;

Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng;Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng; Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng; Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Quốc hội đã có Nghị quyết số 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và đã giao nhiệm vụ cho Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng; Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2017.

Trong Nghị quyết số 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước do Quốc hội ban hành có nội dung liên quan tới việc tăng lương cơ sở, đồng thời điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công.

Cụ thể, theo Nghị quyết, từ ngày 1/7 tới đây, các cán bộ, công nhân viên sẽ được điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng. Cùng với đó, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công cũng được tăng bằng với mức lương cơ sở.

Quốc hội giao các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương trên cơ sở dự toán ngân sách Nhà nước được giao tự cân đối để bố trí nguồn tăng mức lương cơ sở.

Ngân sách trung ương phải đảm bảo kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công theo Nghị quyết mới; hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho địa phương khó khăn không cân đối được nguồn theo quy định của Chính phủ.

Vì lương cơ sở là mức lương được dùng làm căn cứ để tính các mức lương trong bảng lương, các mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác liên quan tới thu nhập của người lao động. Như vậy, việc tăng lương cơ sở tới đây sẽ là căn cứ để tăng lương, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ khác cho người lao động.

Cụ thể, tăng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng theo quy định của pháp luật; Tăng hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; Tăng các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã có ý kiến rằng mức lương cơ sở cũ (1,21 triệu đồng) mới chỉ bằng 41,4% bình quân mức lương tối thiểu vùng năm 2016 là 2.925.000 đồng/tháng đối với khu vực doanh nghiệp và đạt 36,6% bình quân mức nhu cầu sống tối thiểu 3.308.000 đồng/tháng.

Như vậy, so với thu nhập tối thiểu của khu vực doanh nghiệp, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vẫn thấp hơn rất nhiều.

Lương cơ sở được điều chỉnh tăng lên mức 1,3 triệu đồng/tháng nhưng so với các lao động trong lĩnh vực và khu vực kinh tế khác, thu nhập cán bộ, công nhân, viên chức vẫn thấp hơn rất nhiều.

Song Nhi

 

Tags :

Ý kiến bạn đọc

Tin khác đã đăng

Theo bạn, nữ doanh nhân nào có tầm ảnh hưởng nhất?
 • 7.46%
 • 4.48%
 • 5.97%
 • 2.99%
 • 22.39%
 • 10.45%
 • 1.49%
 • 1.49%
 • 13.43%
 • 19.4%
 • 5.97%
 • 4.48%