(DĐDN) - Bộ Công Thương vừa có quy định mới về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2017. Theo đó, năm 2017 Việt Nam sẽ nhập trứng các loại với số lượng 50.051 tá và 102.000 tấn muối.

Năm 2017, Việt Nam sẽ nhập khẩu 50.051 tá trứng, tương đương khoảng 600.000 quả gồm trứng gà, trứng vịt, ngan, các loại khác

Cũng theo Bộ Công Thương, việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/1/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài.

Quy định mới về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu cho biết cụ thể, từ ngày 17/4/2017 đến hết ngày 31/12/2017, Việt Nam sẽ nhập khẩu 50.051 tá trứng, tương đương khoảng 600.000 quả gồm trứng gà, trứng vịt, ngan, các loại khác và 102.000 tấn muối theo hạn ngạch thuế quan.

Đối với mặt hàng muối, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất và làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế.

Đối với mặt hàng trứng gia cầm, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu.

Thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối thực hiện theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để không ảnh hưởng đến việc tiêu thụ muối sản xuất trong nước.

Thanh Hà