Trung tâm này được thành lập trên cơ sở hợp nhất các cơ quan thông tin, báo chí tỉnh, gồm: Báo Quảng Ninh, Đài PT-TH Quảng Ninh, Báo Hạ Long (thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh), Cổng Thông tin điện tử Quảng Ninh (thuộc Văn phòng UBND tỉnh).

Bước đầu Quảng Ninh sẽ thành lập Ban Chỉ đạo thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh, bao gồm Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, thành viên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở TT&TT, cơ quan thông tin, báo chí địa phương và một số cơ quan liên quan.

Thường trực tỉnh ủy Quảng Ninh họp triển khai chỉ đạo của Ban Bí thư TW Đảng về mô hình Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng ninh

Thường trực tỉnh ủy Quảng Ninh họp triển khai chỉ đạo của Ban Bí thư TW Đảng về mô hình Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng ninh

Theo đề án thành lập Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh, giai đoạn 2018-2021, Trung tâm Truyền thông tỉnh là đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh; thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền, báo chí; là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh cho biết việc thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh là nhiệm vụ quan trọng nhằm đổi mới tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan thông tin, báo chí, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trong tình hình mới; phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu, yêu cầu của người dân đối với các sản phẩm báo chí địa phương.

Yêu cầu đặt ra là Trung tâm này phải có bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, quan điểm giữ nguyên hiện trạng về cán bộ, phóng viên, nhân viên, cơ sở vật chất tại các đơn vị sau khi thành lập; giữ nguyên các sản phẩm báo chí như hiện nay nhưng sẽ phải tập trung nâng cao về chất lượng các sản phẩm báo chí này.

Các cơ quan thông tin, báo chí phải là nòng cốt đề xuất về cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành, vận hành Trung tâm Truyền thông tỉnh. Đặc biệt, cần sớm xây dựng Hội đồng Biên tập để thống nhất công tác chỉ đạo, điều hành chuyên môn, nghiệp vụ, hoạt động bộ máy; xây dựng tổ chức Đảng; thống nhất nơi làm việc tập trung cho Ban lãnh đạo Trung tâm...

Bạn đang đọc bài viết Sắp thành lập Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,