Sắp diễn ra Chương trình đánh giá, xếp hạng

Sắp diễn ra Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2017.

Chương trình là một trong những hoạt động cụ thể nhằm hiện thực hoá chỉ đạo của Chính phủ tại Thông báo số 398/TB – VPCP ngày 15/12/2015 về việc xếp hạng doanh nghiệp bền vững từ năm 2016 hướng tới mục tiêu thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, nối tiếp thành công chương trình đánh giá xếp hạng doanh nghiệp bền vững 2016 (CSI 2016).

Dự kiến chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2017 sẽ có sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Phó Thủ tướng Chính phủ Võ Đức Đam.

Phát triển bền vững đã trở thành một yêu cầu cấp bách và cần thiết trong hoạt động kinh tế toàn cầu, đó cũng là một thách thức đang nổi lên trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Tại Hội nghị thượng đỉnh về Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc ngày 25 tháng 9 năm 2015, 193 nhà lãnh đạo thế giới đã thông qua Chương trình nghị sự 2030 về phát triển Bền vững, bao gồm 17 Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) với 169 chỉ tiêu nhằm chấm dứt đói nghèo, chống bất bình đẳng và bất công, và chống biến đổi khí hậu cho tới năm 2030. Chương trình nghị sự cũng nhấn mạnh vai trò của các doanh nghiệp trong việc thực hiện thành công SDGs, bên cạnh vai trò của chính phủ và các tổ chức quốc tế. Điều này có nghĩa các doanh nghiệp được xem là một trong những yếu tố chủ chốt, đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng và đầu tư vào đổi mới sáng tạo nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và báo cáo tới các nhà hoạch định chiến lược về cách thức hoạt động của mình đóng góp vào Chương trình nghị sự về Phát triển Bền vững toàn cầu.

VCCI với vai trò đại diện của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và có chức năng hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tăng cường khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập, đã được Chính phủ giao làm đầu mối để thực hiện các hoạt động liên quan tới phát triển bền vững doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp như thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP năm 2017, Nghị quyết số 35/NQ-CP năm 2016. VCCI cũng là đối tác, đơn vị thực hiện chính của một loạt các chương trình phát triển bền vững trong khu vực và quốc tế như Chương trình hành động 2020 khu vực Đông Nam Á, Chương trình hành động 2020 và Tầm nhìn 2030 của Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững thế giới, Chương trình Nông nghiệp tích hợp bền vững của Mạng lưới HIệp ước toàn cầu Liên hợp quốc.

Là một trong nhiều sáng kiến của VCCI về thúc đẩy phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (Corporate Sustainability Index-CSI) được xây dựng như là thước đo giá trị của doanh nghiệp dựa trên các tiêu chí về phát triển bền vững trong các lĩnh vực kinh tế, môi trường và xã hội, phù hợp với bối cảnh chính trị xã hội trong nước cũng như thông lệ quốc tế. CSI còn là một công cụ để ghi nhận các mục tiêu đo lường và quản lý các thay đổi nhằm làm cho hoạt động của doanh nghiệp được bền vững hơn. Tại thời điểm này ở Việt Nam, CSI được coi là một sáng kiến độc đáo, được tư vấn xây dựng và cập nhật hàng năm bởi các chuyên gia hàng đầu đến từ VCCI, các cơ quan Chính phủ, các tổ chức trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp hội viên của VCCI và các chuyên gia độc lập khác. Kể từ năm 2016, CSI được sử dụng làm cơ sở đánh giá, bình chọn các doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam.

Bạn đang đọc bài viết Sắp diễn ra Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2017 tại chuyên mục VCCI của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,