Nhận định về tiềm năng phát triển golf Việt Nam, ông Ngô Hoài Chung, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam khẳng định tiềm năng, lợi thế của golf là rất lớn, nhưng sự phát triển của ngành này lại chưa tương xứng với tiềm năng và chưa đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh.

Tại Luật đầu tư sửa đổi, đầu tư và kinh doanh sân golf cũng được xếp chung vào các ngành cần có điều kiện để đầu tư, kinh doanh.

Tại Luật đầu tư sửa đổi, đầu tư và kinh doanh sân golf cũng được xếp chung vào các ngành cần có điều kiện để đầu tư, kinh doanh.

"Việt Nam mới có 32 sân golf trong khi các nước láng giếng như Indonesia đã có 152 sân golf, Malaysia có 230 sân golf và Thái Lan có 253 sân golf. Theo số liệu ước tính, tỷ lệ khách quốc tế đến Việt Nam chơi golf chỉ chiếm gần 0,5% trên tổng số 10 triệu khách. Tỷ lệ này của các nước trong khu vực cao hơn nhiều”, ông Ngô Hoài Chung cho biết.

Theo ông Ngô Hoài Chung, hạn chế của du lịch golf Việt Nam là việc liên kết giữa các công ty lữ hành với các chủ sân golf còn chưa nhiều nên tỷ lệ tour du lịch golf khá thấp, du lịch golf chưa kết hợp với các loại hình du lịch khác như MICE, tàu biển, nghỉ dưỡng… Hệ thống dịch vụ du lịch golf đang trong quá trình hoàn thiện, chưa tổ chức được nhiều giải đấu chuyên nghiệp và chưa liên kết với các sân golf trong khu vực nên giá trị sản phẩm chưa cao.

Tuy vậy, nhiều năm qua, quy hoạch sân golf nằm ở các khu vực ven biển, đồng bằng hay trung du của một số tỉnh không theo quy hoạch, nhiều dự án sân golf thực tế lấn chiếm đất nông nghiệp, vi phạm quy định quản lý rừng và sinh thái mặt nước và đất. Nhiều dự án sân golf được vẽ ra chỉ để chủ đầu tư xí đất, xin dự án để biến thành các khu biệt thự sinh thái, nghỉ dưỡng. Chính điều này đã tạo nên những bức xúc trong dư luận.

Để khắc phục những hạn chế trên, mới đây Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp khẩn trương trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh sân golf theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; và trình Chính phủ xem xét, quyết định về điều kiện đầu tư kinh doanh sân golf khi Luật Quy hoạch có hiệu lực.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về bổ sung quy hoạch và chủ trương đầu tư sân golf, Thủ tướng Chính phủ đã ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định việc bổ sung quy hoạch sân golf trên cơ sở đảm bảo đáp ứng đúng quy định về điều kiện hiện hành, tiêu chí xây dựng nêu tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009; Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 18/4/2012 và các pháp luật khác có liên quan đến ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án xây dựng và kinh doanh sân golf theo đúng quy định của Luật Đầu tư