Sầm Sơn: Chính quyền "can thiệp" và làm thay các cơ quan tố tụng ?