Theo Bộ Công Thương, hiện nay, các nhà máy thủy điện đang được đầu tư, xây dựng trên địa bàn 38 tỉnh, thành phố của cả nước.

p/Thủy điện Sơn La - nhà máy thủy điện lớn nhất khu vực Đông Nam Á

Thủy điện Sơn La - nhà máy thủy điện lớn nhất khu vực Đông Nam Á

Tăng cường công tác quản lý

Đối với quy hoạch bậc thang thủy điện (trên dòng chính của các sông lớn), Bộ Công Thương đã giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nghiên cứu, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền. Các quy hoạch này do các cơ quan tư vấn chuyên ngành có kinh nghiệm thuộc EVN nghiên cứu, trong đó, đã cập nhật hiện trạng và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên lưu vực, đặc biệt là vấn đề khai thác, sử dụng nước, chống lũ...

Đến nay, các cấp có thẩm quyền đã phê duyệt quy hoạch tổng số 110 dự án thủy điện bậc thang có tổng công suất 17.540 MW. Trong đó, đã đưa vào vận hành khai thác 68 dự án với tổng công suất 15.064,4 MW; Đang thi công xây dựng 25 dự án với tổng công suất 1.643,5 MW; Đang nghiên cứu đầu tư 14 dự án với tổng công suất 704,5 MW…

Có 2 dự án, Đồng Nai 6A, Đồng Nai 6B với tổng công suất 241 MW đã loại ra khỏi quy hoạch do tác động tiêu cực đối với môi trường - xã hội của khu vực xây dựng công trình tại Quyết định số 7277/QĐ-BCT ngày 4/10/2013 của Bộ Công Thương.

Xem xét thu hồi chủ trương đầu tư đối với dự án quá hạn

Sau hơn 3 năm (2013-2016) thực hiện rà soát quy hoạch theo Nghị quyết 62 của Quốc hội, các cơ quan chức năng đã loại khỏi quy hoạch 471 dự án thủy điện (trong đó có 8 dự án thủy điện bậc thang với tổng công suất 655 MW và 463 dự án thủy điện nhỏ tổng công suất 1.404,68 MW) là các dự án tác động tiêu cực đối với môi trường - xã hội, hiệu quả kinh tế thấp, ảnh hưởng quy hoạchdự án ưu tiên khác tại khu vực. Đồng thời, không xem xét bổ sung quy hoạch 213 vị trí tiềm năng thủy điện.

Đối với các dự án còn lại sau khi đã loại khỏi quy hoạch, UBND các tỉnh vẫn sẽ tiếp tục xem xét thu hồi chủ trương đầu tư đối với các dự án có quy hoạch nhưng đã quá hạn theo hạn trong Giấy chứng nhận đầu tư được cấp mà Chủ đầu tư vẫn không triển khai thực hiện.

Tính đến hết tháng 6 năm 2017, công tác rà soát thủy điện nhỏ về cơ bản đã tương đối đầy đủ, chi tiết trên phạm vi cả nước, đảm bảo các yêu cầu Nghị quyết 62 của Quốc hội. Tổng thể quy hoạch thủy điện nhỏ trên địa bàn toàn quốc sau rà soát là 713 dự án với tổng công suất 7.217,64 MW. Trong đó, đã đưa vào vận hành khai thác 264 dự án với tổng công suất 2.658,96 MW. Các đơn vị cũng đang thi công xây dựng 146 dự án với tổng công suất 1.833,5 MW, đang nghiên cứu đầu tư 250 dự án với tổng công suất 2.459,7MW.