Quỹ đầu tư trái phiếu SSI (SSIBF) là quỹ đại chúng nội địa thứ 3 đang được quản lý bởi SSIAM, sau Quỹ mở SSI-SCA và Quỹ ETF SSIAM HNX30. SSIBF sẽ áp dụng chiến lược đầu tư chủ động dựa trên các đánh giá tổng thể về chính sách vĩ mô, triển vọng nền kinh tế, mức độ tăng trưởng của ngành cùng đánh giá sức khỏe tài chính của các tổ chức phát hành.

Danh mục đầu tư của Quỹ sẽ được cấu trúc theo hướng đa dạng hóa, kết hợp giữa các tài sản có mức độ rủi ro từ thấp đến cao theo tỷ lệ phù hợp để đạt được mục tiêu đầu tư trong dài hạn cũng như đảm bảo tính an toàn. Theo đó, SSIBF phân bổ tối thiểu 80% vào trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các công cụ có thu nhập cố định; tối đa 20% vào cổ phiếu bao gồm cổ phiếu niêm yết và cổ phiếu chuẩn bị niêm yết. Kỳ hạn của danh mục trái phiếu của Quỹ sẽ là kỳ hạn tổng hợp phụ thuộc vào tỷ lệ phân bổ vào nhóm tài sản với mục tiêu đầu tư dài hạn và nhóm tài sản với mục tiêu đầu tư ngắn hạn và có thanh khoản tốt hơn. SSIAM sẽ linh hoạt tận dụng các cơ hội thị trường để gia tăng giá trị cho Quỹ trong ngắn hạn. Nhà đầu tư cũng có thể dễ dàng mua và bán lại Chứng chỉ Quỹ SSIBF với công ty Quản lý Quỹ và hưởng lợi nhuận thực tế trong kỳ đầu tư.

Ngân hàng giám sát của quỹ SSIBF là Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Hà Thành; đại lý chuyển nhượng là Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Bà Lê Thị Lệ Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) cho biết: “Quỹ đầu tư trái phiếu SSI - SSIBF hướng đến các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức có mong muốn tăng trưởng tài sản dài hạn và danh mục đầu tư an toàn. SSIBF cũng là lựa chọn tối ưu cho các nhà đầu tư có quy mô vốn thấp, nhưng muốn phân bổ tài sản vào trái phiếu, và các tài sản có thu nhập cố định; và các nhà đầu tư mong muốn mức lợi nhuận cao hơn so với kênh gửi tiết kiệm song lại có thanh khoản cao, có thể rút vốn bất cứ lúc nào và nhận về lợi tức thực tế trong thời gian đầu tư”.

Để tham gia vào Qũy đầu tư trái phiếu SSIBF, NĐT có thể tham gia dưới 2 hình thức: Đầu tư thường với mức đầu tư tối thiểu chỉ 1 triệu đồng và Chương trình đầu tư định kỳ (SIP) hàng tháng từ 1 triệu đồng trong 12 kỳ thanh toán liên tục hoặc đầu tư định kỳ qúy từ 3 triệu đồng trong 4 kỳ thanh toán liên tục.

Trong đợt IPO từ 4/7/2017 đến 31/7/2017, tất cả các khách hàng tham gia đầu tư sẽ được miễn phí phát hành. Sau thời gian này, các khách hàng đầu tư SIP sẽ tiếp tục được miễn phí phát hành. Các khoản đầu tư thường có giá dịch vụ phát hành tối đa 0,5% giá trị mua.