Hiệp hội Thực phẩm Minh bạch Việt Nam được thành lập theo Quyết định Số: 2279/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ, ngày 25/7/2017. Theo đó, Hiệp hội Thực phẩm Minh bạch Việt Nam là tổ chức xã hội, tự nguyện, phi lợi nhuận của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm hoặc sản phẩm có liên quan đến thực phẩm, nhằm thúc đẩy việc cung cấp thông tin minh bạch về thực phẩm vì sự nghiệp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

TS. Nguyễn Hồng Minh - TB Vận động thành lập Hiệp hội nhận QĐ thành lập Hiệp hội Thực phẩm Minh bạch Việt Nam

TS. Nguyễn Hồng Minh - Trưởng ban Vận động thành lập Hiệp hội nhận Quyết định thành lập Hiệp hội Thực phẩm Minh bạch Việt Nam

AFT hoạt động theo các nguyên tắc: Tự nguyện, tự quản; Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; Tự bảo đảm kinh phí hoạt động; Không vì mục đích lợi nhuận; Chấp hành Hiến pháp, pháp luật và điều lệ Hiệp hội và Quy tắc ừng xử nội bộ của Hiệp hội.

Theo TS. Nguyễn Hồng Minh – Trưởng Ban vận động thành lập Hiệp hội: Không một nền nông nghiệp nào có thể phát triển bền vững nếu các nhà sản xuất không liên kết trên nền tảng tiêu chuẩn, chất lượng, phát triển thương hiệu phù hợp với những mục tiêu phát triển xã hội và đáp ứng lợi ích của người tiêu dùng.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Cũng theo TS. Nguyễn Hồng Minh, sản xuất sạch khó có thể tồn tại trong một môi trường mà làm bẩn đã thành nếp quen, đến mức người ta không tin làm sạch có hể sống được. Làm sạch tốn nhiều công sức, chi phí lớn, thu không đủ chi; làm sạch bị phản đối bởi chính những người thân, những cộng đồng thân quen của mình. Không chỉ những start-up, những cộng đồng nông dân nhỏ khó khăn mà ngay cả những công ty có vốn đầu tư lớn cũng rất khó khăn khi chọn con đường này.

BCH Hiệp hội Thực phẩm Minh bạch Việt Nam Khóa 1 ra mắt Đại hội

BCH Hiệp hội Thực phẩm Minh bạch Việt Nam Khóa I ra mắt Đại hội

Tại Đại hội lần thứ Nhất, Hiệp hội Thực phẩm minh bạch Việt Nam đã bầu Ban chấp hành Khóa 1 với 15 UV, TS. Nguyễn Hồng Minh – Nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy sản (nay Bộ này đã sáp nhập vào Bộ NN&PTNT) - Trưởng ban vận động thành lập Hiệp hội được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Minh bạch Việt Nam.