(DĐDN) - Mới đây VCCI đã chính thức ra mắt Cổng thông tin AEC dành cho doanh nghiệp tại địa chỉ http://www.aecvcci.vn.

Giao diện Cổng thông tin AEC

Lý giải về sự ra đời của Cổng thông tin AEC, bà Nguyễn Thị Thu Trang - Giám đốc Trung tâm WTO và hội nhập của VCCI cho biết, theo con số khảo sát của VCCI vào đầu năm 2016, số doanh nghiệp biết về AEC là hơn 94%, một con số rất lớn so với các hiệp định thương mại tự do khác, tuy nhiên chỉ có 16% doanh nghiệp sản xuất được hỏi hiểu rõ về AEC. Việc các doanh nghiệp thiếu thông tin, chưa hiểu rõ về AEC chính là một phần lý do khiến họ gần như chưa tận dụng được các cơ hội từ AEC.

Khác với thông tin trên một số cổng thông tin về ASEAN hiện nay, Cổng thông tin AEC của VCCI sẽ bóc tách, phân chia theo các mảng nội dung hoạt động, các văn bản và các cam kết thực thi của Việt Nam trong AEC. Các thông tin tương tự của các nước cũng được cập nhật.

Bên cạnh cung cấp thông tin, Cổng thông tin AEC cung cấp công cụ cụ thể để tìm hiểu các cơ hội dành cho doanh nghiệp mình như tra cứu thuế quan, hệ thống câu hỏi… Tới đây, tên miền riêng cho phiên bản tiếng Anh cũng sẽ được ra đời tại địa chỉ http//www.enaecvcci.vn.

"Cổng thông tin sẽ không chỉ phục vụ các doanh nghiệp Việt Nam mà còn cả các doanh nghiệp ASEAN làm ăn với doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài tìm kiếm cơ hội tại Việt Nam", bà Trang cho biết.

Hường Hồ

>>Dòng chảy nhân lực trong AEC: Làm sao để phòng vệ?