Cử tri Pháp chuẩn bị bỏ phiếu hôm chủ nhật để chọn ra 2 ứng cử viên tổng thống cho vòng runoff (dồn phiếu) của cuộc bầu cử năm 2017, trong đó kết quả có thể sẽ quyết định tương lai của chủ nghĩa dân túy ở châu Âu.

Danh sách bài viết
1 2 3 4 5 6 7 8