Một tòa phúc thẩm liên bang đã giáng một đòn mạnh mẽ khác đối với sắc lệnh hạn chế nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump tạm thời hạn chế cho phép công dân 6 nước Hồi giáo chiếm đa số nhập cảnh.

Danh sách bài viết
1 2 3 4 5 6 7 8