Ngày 19/6, Quốc hội tiến hành xem xét phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Sau khi Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Quốc hội đã tiến hành phê chuẩn bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu như sau:  

Ông Lê Hồng Quang, 465 phiếu hợp lệ, 387 phiếu đồng ý, bằng 78,81% tổng số ĐBQH, 78 phiếu không đồng ý, bằng 15,88% tổng số ĐBQH; Ông Nguyễn Văn Tiến, 465 phiếu hợp lệ, 421 phiếu đồng ý, chiếm 85,74% tổng số ĐBQH, 44 phiếu ko đồng ý, chiếm 8,96% tổng số ĐBQH.

Với 83,10% số ĐBQH bấm nút tán thành, Quốc hội đã chính thức biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc bổ nhiệm hai Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao là ông Lê Hồng Quang và ông Nguyễn Văn Tiến. 

Trước khi được bổ nhiệm, ông Lê Hồng Quang là Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang và ông Nguyễn Văn Tiến là Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội.

Trước đó, ngày 16/6, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cũng đã trình bày Báo cáo thẩm tra, các Đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận về việc phê chuẩn bổ nhiệm 2 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.