Quảng Ninh: Tiên phong, sáng tạo, đổi mới

Quảng Ninh: Tiên phong, sáng tạo, đổi mới

20/03/2017 3:04 Chiều

(DĐDN) – Với tinh thần tiên phong sáng tạo đổi mới, Quảng Ninh đã thực hiện hiệu quả ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Đức Long – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh: Mục tiêu tổng quát của Quảng Ninh trong năm 2017 là giữ vững ổn định kinh tế, tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh, khuyến khích DN khởi nghiệp; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng DN và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ…

Xin ông cho biết các giải pháp và chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 – 2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020 của tỉnh Quảng Ninh?

Với nỗ lực và quyết tâm trong xây dựng hình ảnh môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thông thoáng và minh bạch, hiệu quả, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, bám sát các mục tiêu đề ra của Chính phủ trong Nghị quyết số 19-2016 và Nghị quyết số 35/2016/NQ-CP.

Thứ nhất, Quảng Ninh tạo sự vào cuộc một cách đồng bộ, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh từ cấp tỉnh đến cơ sở thông qua xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động cụ thể, với mục tiêu rõ ràng và phân công nhiệm vụ đến từng cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Đây là bước đầu tiên, quan trọng và là cơ sở cho việc triển khai thực hiện xuyên suốt năm.

Ông Nguyễn Đức Long (giữa) – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhận Giải thưởng tỉnh/thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc năm 2015

Thứ hai, tiếp tục cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh: chỉ đạo thường xuyên rà soát, nghiên cứu, cắt giảm thời gian, thủ tục, chi phí cho DN và nhà đầu tư, gắn với việc nâng cao năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm, đạo đức của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thực thi công vụ theo tinh thần “chính quyền tận tâm, DN tận lực”. Đối với những lĩnh vực thường xuyên tác động trực tiếp đến DN như: thuế, hải quan, bảo hiểm, đất đai, xây dựng… chúng tôi đều đề ra mục tiêu cụ thể để có giải pháp thực hiện hiệu quả.

Thứ ba, tập trung nguồn lực để tiếp tục đầu tư và hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các công trình kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là các dự án trọng điểm như: Sân bay Vân Đồn, Đường cao tốc Hạ Long- Hải Phòng, cầu Bạch Đằng, đường cao tốc Hạ Long- Vân Đồn… thu hút đa dạng nguồn lực đầu tư, khuyến khích đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) đối với các dự án hạ tầng cơ sở nhằm tạo kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Thứ tư, nâng cao minh bạch và công khai thông tin liên quan đến nhà đầu tư, DN và của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh, chú trọng công khai các thủ tục hành chính công, các dự án, quy hoạch; đổi mới quy trình, thủ tục giao dịch trong giải quyết công việc với công dân và DN, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tiếp cận thông tin nhanh, dễ dàng, đơn giản và thuận tiện.

Thứ năm, chú trọng hỗ trợ DN bằng những giải pháp và hành động thiết thực, quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt động đối thoại DN vơí những cách thức mở, đi vào thực chất và thực hiện ở từng cấp, từng ngành, công khai quá trình xử lý, giải quyết kiến nghị của DN trên cổng thông tin hỗ trợ DN của tỉnh; đồng thời nghiên cứu để ban hành một số chính sách hỗ trợ DN như hỗ trợ khởi nghiệp, vườn ươm, CEO, ưu đãi vào cụm CN… nhằm tạo những hỗ trợ cần thiết cho hoạt động phát triển DN. Xây dựng chính sách hỗ trợ khởi nghiệp theo ba hướng chính: thúc đẩy DN tái khởi nghiệp; thúc đẩy chuyển đổi hộ kinh doanh thành DN khởi nghiệp, khởi nghiệp mới trong nhân dân.

– Quảng Ninh đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, đây vừa là động lực, vừa là thách thức, tỉnh có những giải pháp đột phá gì để hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư, thưa ông?

Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội là một trong ba khâu đột phá chiến lược nhằm phá “nút nghẽn” ảnh hưởng đến việc phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Vì vậy chúng tôi tập trung vào một số số giải pháp sau:

Thứ nhất, Quảng Ninh chủ động xây dựng Đề án Đặc khu kinh tế Vân Đồn với những đề xuất về cơ chế chính sách đặc thù; “Xây dựng khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino tại Khu kinh tế Vân Đồn” và tích cực phối hợp với các bộ, ngành để hoàn thiện, báo cáo Chính phủ… tạo động lực thu hút đầu tư; đồng thời triển khai các hạng mục quan trọng như đầu tư đường cao tốc và sân bay để tạo sự liên kết vùng và kết nối quốc tế.

Thứ hai, chúng tôi tổ chức xây dựng và triển khai các quy hoạch làm căn cứ định hướng phát triển bền vững và lâu dài; Nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy hoạch kết cấu hạ tầng. Qua đó, đảm bảo tính đồng bộ trong việc hoạch định chiến lược xây dựng quy hoạch và tính kết nối giữa các vùng miền, địa phương trong toàn tỉnh, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, giữa thành thị với vùng sâu vùng xa, giữa đất liền với hải đảo…

Thứ ba, xây dựng mô hình và vận dụng sáng tạo hình thức đối tác công tư để huy động nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ theo nguyên tắc Nhà nước không trực tiếp làm những gì nhân dân, DN làm được và làm tốt hơn. Tập trung huy động mọi nguồn lực ưu tiên triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, nhất là các dự án hạ tầng giao thông huyết mạch, triển khai hiệu quả việc lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, Quảng Ninh bỏ ra 1 đồng ngân sách (vốn “mồi”), thu hút được 8,3 đồng ngoài ngân sách cho phát triển hạ tầng, kinh tế – xã hội, giao thông, du lịch… Tăng cường công tác giải phóng mặt bằng theo hướng nhanh gọn, hiệu quả, đúng tiến độ.

– Bên cạnh nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương, theo ông, cần những chính sách hỗ trợ gì từ trung ương để các nguồn lực của Quảng Ninh được phát huy tối đa?

Quảng Ninh vẫn đang đối mặt với thách thức giữa giải phóng tiềm năng thế mạnh và không gian phát triển rộng lớn với cơ chế chính sách còn hạn hẹp, do đó rất cần có những cơ chế, chính sách quan tâm đặc thù của Chính Phủ dành cho những vùng đặc biệt để thúc đẩy tạo điểm nhấn mạnh mẽ trong thu hút đầu tư phát triển, xứng tầm là trung tâm giao lưu quốc tế động lực dẫn dắt sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long và Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc ký cam kết hỗ trợ doanh nghiệp tại Hội nghị triển khai Nghị quyết 35/NQ-PC của Chính phủ

Vừa qua, Thủ tướng Chính Phủ đã có Thông báo số 65/TB-VPCP ngày 07/2/2017 đồng ý về việc thành lập Khu hành chính- kinh tế đặc biệt Vân Đồn; cho phép thí điểm người Việt Nam vào chơi casino tại Khu dịch vụ, du lịch phức hợp cao cấp Vân Đồn, khu kinh tế tại Thị xã Quảng Yên, Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái… và một số nội dung quan trọng khác là những động lực mới thúc đẩy thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước vào tỉnh Quảng Ninh trong năm nay và các năm tiếp theo. Quảng Ninh sẽ nỗ lực phối hợp với các Bộ, ngành để triển khai nhanh chóng và hiệu quả theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ. Vì vậy, chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp sát sao của các Bộ, ngành trung ương để sớm triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ đã có trong Thông báo số 65/TB-VPCP.

– Xin cảm ơn ông!

Lê Trang thực hiện

>> Công nghiệp Quảng Ninh: Chuyển từ “nâu” sang “xanh”

Tags :

Ý kiến bạn đọc

Tin khác đã đăng

Theo bạn, nữ doanh nhân nào có tầm ảnh hưởng nhất?
 • 7.46%
 • 4.48%
 • 5.97%
 • 2.99%
 • 22.39%
 • 10.45%
 • 1.49%
 • 1.49%
 • 13.43%
 • 19.4%
 • 5.97%
 • 4.48%