Quảng Nam yêu cầu chủ đầu tư Nhà máy thép Việt Pháp những gì?

Quảng Nam yêu cầu chủ đầu tư Nhà máy thép Việt Pháp những gì?

28/11/2016 10:39 Sáng

(DĐDN) – Sau khi bị người dân và dư luận phản ứng dữ dội về việc di dời Dự án Nhà máy luyện cán thép Việt Pháp lên huyện miền núi Nam Giang do lo ngại ô nhiễm đầu nguồn Vu Gia – Thu Bồn, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã đưa ra một loạt yêu cầu bắt buộc với Dự án này.

quang-nam-y-cau

Người dân chặn đường phản ứng nhà máy thép của Công ty TNHH Việt Pháp gây ô nhiễm tại thị xã Điện Bàn trước khi UBND tỉnh Quảng Nam thỏa thuận địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy luyện cán thép Việt Pháp tại huyện Nam Giang – khu vực đầu nguồn của Sông Vu Gia.

Dự án có tổng diện tích thực hiện là 17,3 ha và công suất 180.000 tấn sản phẩm/năm.

Như Diễn đàn Doanh nghiệp đã đưa tin, vào ngày 16/11/2016, ông Huỳnh Khánh Toàn – PCT UBND tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định số 4048/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư nhà máy luyện cán thép Việt Pháp tại thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam – dự án trước đó được dư luận đặc biệt quan tâm ngay từ khi tỉnh Quảng Nam mới thỏa thuận chủ trương di dời từ thị xã Điện Bàn lên huyện miền núi Nam Giang do lo ngại ô nhiễm đầu nguồn Vu Gia – Thu Bồn.

Tại quyết định nói trên, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu chủ Dự án có trách nhiệm thực hiện đúng những nội dung được nêu trong Báo cáo đánh tác động môi trường đươc phê duyệt và những yêu cầu bắt buộc như: Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành có liên quan, đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng và hoạt động Dự án; Đầu tư xây dựng hoàn thiện các công trình xử lý chất thải của Dự án đảm bảo các chất thải được xử lý đạt các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thải vào nguồn tiếp nhận; Thu gom, xử lý các loại chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án theo quy định hiện hành;

Trong quá trình thực hiện Dự án, nếu để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng phải dừng ngay các hoạt động của Dự án gây ra sự cố; tổ chức ứng cứu khắc phục sự cố; thông báo khẩn cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường và Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Nam Giang để được chỉ đạo và phối hợp xử lý; chịu trách nhiệm khắc phục sự cố môi trường, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;

Thực hiện đầy đủ Chương trình giám sát môi trường như đã nêu trong Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để theo dõi, quản lý. Số liệu giám sát phải được cập nhật đầy đủ và lưu giữ để cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, đánh giá diễn biến về chất lượng môi trường của khu vực; Tuân thủ các yêu cầu về phòng ngừa, ứng cứu sự cố, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy, nổ, an toàn lao động, an toàn hóa chất trong quá trình thực hiện Dự án theo các quy định của pháp luật hiện hành; Tất cả các loại máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu được sử dụng trong Dự án đều không thuộc danh mục cấm sử dụng ở Việt Nam theo quy định hiện hành;

Thông báo bằng văn bản đến UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường về Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải phục vụ giai đoạn vận hành (từng giai đoạn hoặc toàn bộ Dự án) trước khi tiến hành vận hành thử nghiệm ít nhất 10 ngày làm việc. Thời gian vận hành thử nghiệm không quá 06 tháng; việc kéo dài thời gian vận hành thử nghiệm phải được sự chấp thuận của UBND tỉnh; Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường để được kiểm tra, xác nhận hoàn thành trước khi đưa Dự án vào vận hành chính thức theo quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường;

Lập và gửi Kế hoạch quản lý môi trường của Dự án để niêm yết công khai theo quy định pháp luật; Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, nếu có những thay đổi về nội dung của Báo cáo Đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, Chủ Dự án phải có văn bản báo cáo gửi UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và chỉ được thực hiện những nội dung thay đổi sau khi được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt.”Quyết định phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án là căn cứ để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các bước tiếp theo của Dự án theo quy định tại Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường”, quyết định trên nhấn mạnh.

Liên quan đến Dự án nêu trên, ngày 22/8/2016, Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Quảng Nam có văn bản số 597/SKHĐT- HTĐT về việc xem xét chủ trương đầu tư dự án nhà máy luyện cán thép Việt Pháp tại thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam gửi UBND tỉnh Quảng Nam.

Văn bản này ghi rõ: Sở Kế hoạch – Đầu tư không thống nhất chủ trương đầu tư mới nhà máy tại địa điểm này với lý do sau: Trong thời gian qua, dự án luyện thép Formosa Hà Tĩnh và Formosa Đồng Nai đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội. Chính phủ đã đưa ra quan điểm chỉ đạo không đánh đổi phát triển kinh tế để đổi lấy môi trường bị hủy hoại.

Lĩnh vực sản xuất thép thuộc lĩnh vực công nghiệp nặng nên sẽ ảnh hưởng đến môi trường (nhất là các loại kim loại nặng thải ra trong quá trình sản xuất và khói bụi dù doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tác động môi trường);

Dự án luyện cán thép Việt Pháp của Công ty TNHH Thép Việt Pháp dự kiến sẽ đầu tư mới với quy mô 975 tỷ đồng là dự án lớn, chưa nằm trong quy hoạch cụm công nghiệp được UBND tỉnh phê duyệt, hiệu quả mang lại theo báo cáo của doanh nghiệp chưa có tính thuyết phục bởi qua thực tế dự án luyện cán thép Việt Pháp mà chủ đầu tư đã thực hiện tại Cụm công nghiệp và Dịch vụ Thương Tín I, Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đang thuộc diện di dời, đóng góp ngân sách hàng năm không đáng kể. Theo số liệu của Cục Thuế Quảng Nam, năm 2014, dự án nộp ngân sách 3 triệu đồng và năm 2015 là 12,6 triệu đồng.

Cũng theo Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Quảng Nam thì địa điểm thực hiện dự án luyện cán thép Việt Pháp với quy mô 17ha tại thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam là khu vực đầu nguồn thuộc vùng núi cao, lại nằm sát đường lộ và nhiều hộ dân đang sinh sống dọc đường nên các hộ dân này phải di dời, cần xem xét kỹ việc ảnh hưởng về môi trường đối với khu dân cư, nhà dân gần nhất để khi nhà máy đi vào hoạt động, tránh sự khiếu kiện từ người dân về ô nhiễm môi trường, đặc biệt xem xét ảnh hưởng của dự án trên đối với các quy hoạch về phát triển đô thị và dân cư ở khu vực lân cận.

Cùng với đó, Dự án luyện cán thép Việt Pháp nếu đầu tư tại huyện Nam Giang (địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn) thì dự án được miễn tiền thuế đất 11 năm, áp dụng mức thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm, miễn thuế TNDN 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo, được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu.

“Bên cạnh đó, khả năng đóng góp cho ngân sách, giải quyết lao động không đáng kể trong khi đó dự án ảnh hưởng đến dân sinh và tiềm ẩn rất cao về ô nhiễm môi trường không chỉ tại địa bàn nơi đặt dự án mà cả vùng lân cận và khu vực hạ lưu đang làm dấy lên nỗi lo ngại của nhiều người” – văn bản này ghi rõ.

Một điều cũng rất đáng quan ngại là Dự án luyện cán thép Việt Pháp được tỉnh Quảng Nam chọn vị trí đầu tư tại thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang, Quảng Nam – khu vực rừng núi đầu nguồn sông Vu Gia chảy qua địa phận Quảng Nam.

Theo các chuyên gia, đây là khu vực đầu nguồn của sông Vu Gia – dòng sông có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân hai tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng. Đặc biệt, đây chính là nguồn nước chính cung cấp cho thành phố Đà Nẵng với lưu lượng cấp nước cho nhà máy nước Cầu Đỏ khoảng 250 ngàn m3/ngày đêm, chiếm 99% nhu cầu nước sạch tại Đà Nẵng.

Vậy nên, dư luận lo lắng nếu tỉnh Quảng Nam chấp thuận đầu tư nhà máy cán luyện thép tại vị trí đầu nguồn sông Vu Gia, nguồn nước sinh hoạt cho toàn đô thị Đà Nẵng sẽ bị ảnh hưởng.

Bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2012, nhà máy Công ty TNHH Thép Việt Pháp đã gây không ít bức xúc cho người dân tại khu vực. Nhiều lần, hàng ngàn người dân địa phương phong tỏa lối vào nhà máy để phản ứng vì nhà máy thép xả khói bụi và tiếng ồn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Trước những phản ứng của người dân, vào tháng 7/2012, UBND tỉnh Quảng Nam đã buộc đơn vị thực hiện các giải pháp khắc phục như trồng cây xanh cách li; lắp camera giám sát; xử lí tiếng ồn, độ rung; không được để khói thoát ra từ lò nấu mà phải hút vào ống xử lí; không được gây ra khói đen, mùi khét…

Tuy nhiên, thời điểm đó, qua kiểm tra, nhà máy thép Việt Pháp vẫn còn nhiều điểm chưa khắc phục như chưa công bố quy mô hoạt động, các ảnh hưởng cũng như biện pháp bảo vệ môi trường cho cơ quan chức năng và người dân.

Thậm chí, nhà máy thép còn tự ý thay đổi công nghệ xử lí khí thải mà chưa được cấp phép, chưa thực hiện quản lí chất thải rắn, phớt lờ đề nghị hạn chế hoặc ngừng sản xuất khi gặp thời tiết xấu phát sinh ô nhiễm… của UBND tỉnh Quảng Nam. Do đó, vào ngày 1/10/2012, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Quảng Nam đã đình chỉ hoạt động nhà máy Công ty TNHH Thép Việt Pháp (Cụm Công nghiệp và Dịch vụ Thương Tín 1, xã Điện Nam Đông, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.

Mới đây nhất, vào năm 2014, trong gần một tuần, người dân lại tiếp tục dựng lều phản đối nhà máy xả khói gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân tại khu vực này.

Trước những phản ứng của người dân, UBND tỉnh Quảng Nam đã ra “tối hậu thư” cho nhà máy này phải di dời khỏi khu dân cư vào cuối năm 2017.

Nguyễn Phước

>> Quảng Nam duyệt đánh giá tác động môi trường dự án thép gần 1.000 tỷ đồng

Tags :

Bài viết đã chặn phản hồi!

Tin khác đã đăng

Theo bạn, nữ doanh nhân nào có tầm ảnh hưởng nhất?
 • 8.06%
 • 4.84%
 • 6.45%
 • 3.23%
 • 19.35%
 • 11.29%
 • 1.61%
 • 1.61%
 • 14.52%
 • 17.74%
 • 6.45%
 • 4.84%