(DĐDN) - Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh”, nhằm giúp các doanh nghiệp nâng cao kỹ năng quản trị hàng tồn kho và kho hàng, từ ngày 18-19/7/2013 tại Chi nhánh Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI-HCM) sẽ tổ chức khóa đào tạo “Quản trị tồn kho và kho hàng”.

Khóa đào tạo diễn ra với mục đích giúp học viên hiểu được các phương pháp giảm thiểu tồn kho, tăng vòng quay vốn và các chi phí, rủi ro do tồn kho gây ra. Khóa học cũng sẽ giúp học viên hiểu chi tiết hơn các phương pháp và kỹ thuật thiết kế, quản trị vận hành kho hàng.

Giảng viên giảng tại khóa học là TS. Lê văn Bảy - Tiến sỹ kinh doanh quốc tế tại Đại học kinh tế Berlin - Đức, chuyên gia trong lĩnh vực logistics, nguyên giảng viên trường Đại học Ngoại thương, đã từng làm giám đốc xuất nhập khẩu Công ty PVGC, hiện là giảng viên của viện logistics MIL, Viện logistics VLI - Hiệp hội VIFFAS, giảng nhiều lớp cho các doanh nghiệp, VCCI …

Khóa học phù hợp với lãnh đạo các doanh nghiệp, các nhà quản lý, trưởng phó phòng kinh doanh, kế toán và các cán bộ phụ trách nghiệp vụ kho hàng và dịch vụ Logistics…

Doanh nghiệp tham dự liên hệ:

Chi nhánh Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa A. Chu Văn Dũng ĐT: 39325170/ 0912363838; Fax: 08.39325472; Email: chuvandung@vcci-hcm.org.vn

Chương trình đào tạo gồm 2 phần:  

Phần I: Quản trị tồn kho

1. Khái niệm tồn kho và tồn kho trong logistics  

2. Tầm quan trọng và vai trò của tồn kho với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

3. Các dạng tồn kho

4. Chính sách hàng tồn kho

5. Chi phí lưu trữ hàng tồn kho

6. Tối ưu hóa tồn kho, lên kế hoạch tồn kho

7. Một số phương thức vận dụng để nâng cao hiệu quả quản trị tồn kho:

8. Sự khác biệt giữa các phương thức quản lý hàng tồn liên quan đến nhu cầu phụ thuộc và nhu cầu độc lập, kéo - đẩy,

9. Phân loại ABC: Hệ thống chấm điểm

10. Nguyên tắc 80-20 (Pareto)

11. Các phương pháp khác

12. 10 lợi ích của việc quản lý hàng tồn kho hiệu quả

13.Tồn kho và lợi nhuận của công ty .

Phần II: Quản trị kho hàng

1. Quản trị logistics và kho hàng /kho hàng trong logistics và chuỗi cung ứng của doanh nghiệp.

2. Quản trị kho hàng

2.1. Định nghĩa kho hàng.

2.2. Tại sao cần có kho hàng - vai trò của kho hàng /Các loại kho hàng.

2.3. Thiết kế và bố trí kho hàng...

2.4. Nguyên tắc sắp xếp trong kho hàng.

2.5. Nguyên tắc cơ bản và các hoạt động chính trong kho hàng.

2.6. Vận chuyển hàng hóa trong kho.

2.7.  Trang thiết bị cơ bản trong kho hàng 

2.8.  Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị kho hàng

2.9.  An toàn lao động trong kho hàng và an ninh kho hàng    

2.10.  Kho hàng DC và CD của nhà cung cấp dịch vụ logistics

Hồ Hường