Diễn đàn Quản trị công ty- Lễ công bố Báo cáo thường niên doanhp/nghiệp Việt Nam 2016- 2017

Diễn đàn Quản trị công ty- Lễ công bố Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2016- 2017

Đây là nhận định của ông Đoàn Duy Khương- Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại “Diễn đàn quản trị công ty- Lễ công bố Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2016-2017”.

Được xuất bản bắt đầu từ năm 2006, Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam là chuỗi báo cáo được Viện Phát triển doanh nghiệp – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện hàng năm, là một trong những tài liệu quan trọng giúp các doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách hiểu rõ về tình hình phát triển của doanh nghiệp Việt Nam, trên cơ sở đó xây dựng những hướng đi thích hợp phục vụ cho việc phát triển kinh doanh ở Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, ông Đoàn Duy Khương- Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, sau 30 năm đổi mới VN đã thực hiện nhiều chính sách kinh tế mạnh mẽ hướng tới việc xây dựng cộng đồng DN VN có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

“Chính phủ đã có Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 hướng tới xây dựng DN là động lực để phát triển kinh tế. Bởi nâng cao sức cạnh tranh của DN là nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế”, ông Khương nhấn mạnh.

Ông Đoàn Duy Khương- Phó Chủ tịch VCCI cho rằng, nâng cao sức cạnh tranh của DN là nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế

Ông Đoàn Duy Khương- Phó Chủ tịch VCCI cho rằng, nâng cao sức cạnh tranh của DN là nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế

Nói đến tính cạnh tranh của DN, ông Đoàn Duy Khương cho biết, có 3 yếu tố quyết định gồm: cạnh tranh tạo khác biệt, cạnh dựa theo chi phí sản xuất và cạnh tranh dựa theo tính quy mô.

Phó Chủ tịch VCCI cũng cho biết, Việt Nam hiện có nhiều loại hình CTy khác nhau, tính sở hữu hết sức đa dạng, vấn đề là làm thế nào để quản trị tốt công ty để nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN, đặc biệt khi chuyển đổi nền kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường thì quản trị công Cty là vấn đề vô cùng quan trọng.

“Cải thiện quản trị CTy là một yếu tố tiên quyết để DN Việt Nam có thể rút ngắn khoảng cách và bắt kịp các DN trong khu vực” ông Đoàn Duy Khương khẳng định.

Để cải thiện chất lượng quản lý công ty, Phó Chủ tịch VCCI đã chỉ ra một số công cụ bao gồm: Thành lập Viện thành viên hội đồng quản trị theo mô hình nhiều nước trên thế giới, áp dụng chuẩn mực kế toán Báo cáo tài chính quốc tế, tôn vinh các DN thực hiện tốt quản trị công ty, các gói giải pháp quản trị Cty của các Cty chứng khoán, kiểm toán và nâng cao vai trò của các Hiệp hội DN.

Toàn cảnh Lễ công bố

Toàn cảnh Lễ công bố

Cũng theo Phó Chủ tịch VCCI, Báo cáo năm nay đưa ra bức tranh về thực trạng phát triển và năng lực của doanh nghiệp VN trong năm 2016, so sánh với giai đoạn 2007-2015, từ đó cho thấy những vấn đề cố hữu của khu vực doanh nghiệp vẫn chưa được giải quyết

Báo cáo thường niên doanh nghiệp VN 2016-2017 cho thấy, năng lực doanh nghiệp VN những năm gần đây đã đạt được nhiều con số tăng trưởng ấn tượng. Theo đó, trong năm 2016 đánh dấu xác lập kỷ lục về số DN thành lập mới  trên 110 nghìn DN. Đưa số DN thành lập mới giai đoạn 2007-2016 đạt trên 802 nghìn DN, nâng tổng số DN đã đăng ký thành lập trên cả nước lên con số hơn 1 triệu DN. Đáng chú ý, số lượng DN thành lập mới bắt đầu đà tăng trong hai năm gần đây đã phá vỡ xu hướng tăng đều trong gia đoạn 2011-2014 là 74 nghìn DN mỗi năm” ông Đoàn Duy Khương chia sẻ.

Tuy nhiên, chất lượng các DN chưa cao, năng lực cạnh tranh còn yếu, quản trị CTy còn hạn chế. Như vậy, quản trị công ty tốt tạo sẽ sự hài hòa, tạo định hướng kiểm soát quá trình phát triển. Do đó, Báo cáo thường niên DN VN năm nay tập trung đánh giá vào việc quản trị CTy, phân tích lợi ích quản trị CTy mang lại cho sự phát triển DN.

Theo ông Vũ Bằng- Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nướcBáo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam do VCCI thực hiện là tài liệu quan trọng giúp cơ quan quản lý có cái nhìn chính xác về tình hình doanh nghiệp để đưa ra chính sách hỗ trợ phù hợp.

ông Vũ Bằng- Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

ông Vũ Bằng- Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

"Quản trị doanh nghiệp tốt tỷ lệ thuận với  doanh nghiệp phát triển bền vững, quản trị doanh nghiệp giống như trái tim của doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp tốt tỷ lệ thuận với sự phát triển bền vững  doanh nghiệp" ông Vũ Bằng khẳng định.