(DĐDN) - Đã hai năm kể từ khi Công ty cổ phần Tài chính Dầu khí (PVFC) và Ngân hàng cổ phần Phương Tây (Western Bank) sáp nhập thành ngân hàng PVcomBank, ngân hàng này vẫn đang phải vật lộn với hậu quả để lại từ phép cộng này.

PVCombankconnhieu48a1

Khá nhiều nhà đầu tư bối rối trước đề xuất giảm chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2014 từ 7.100 tỷ đồng xuống 5.100 tỷ đồng mà HĐQT PVcomBank đưa ra tại đại hội cổ đông năm 2015 diễn ra mới đây. Vì sao năm 2014 đã qua mà HĐQT PVcomBank còn đề xuất việc điều chỉnh này?

Phía sau việc điều chỉnh kế hoạch

Trên thực tế, năm 2014 ngân hàng đạt doanh thu 6.993 tỷ đồng, tương đương 98% kế hoạch đề ra tại ĐHCĐ thường niên năm 2014. Lợi nhuận trước thuế đạt 130 tỷ đồng, vượt 1% so với kế hoạch. Trả lời câu hỏi của cổ đông đề nghị giải thích lý do của đề xuất trên, ông Nguyễn Đình Lâm, Chủ tịch PVcomBank cho biết, việc điều chỉnh này xuất phát từ hai nguyên nhân: do lãi suất giảm và các khoản ủy thác cho vay của ngân hàng giảm. Một số cổ đông thẳng thắn cho rằng, việc điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch doanh thu từ 7.100 tỷ đồng xuống 5.100 tỷ đồng, tương đương với mức giảm gần 30% là nhằm giúp ngân hàng có thành tích đẹp. Bởi việc điều chỉnh này sẽ giúp doanh thu vượt 37% kế hoạch, thay vì chỉ hoàn thành ở mức 98%.

Việc hoàn thành vượt mức kế hoạch cho phép hội đồng quản trị (HĐQT) đề xuất mức thưởng cao cho HĐQT và ban kiểm soát (BKS). Cụ thể, mức thưởng cho HĐQT và BKS được đề xuất là 30% quỹ thù lao 12 tháng, tương đương hơn 3 tỷ đồng. Tổng quỹ thù lao chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2014 là gần 13 tỷ đồng. Với sự ủng hộ của Tập đoàn Dầu khí - cổ đông lớn của PVcomBank - các đề xuất của HĐQT đều đã được thông qua. Tuy nhiên, bỏ lại mối lo của các cổ đông nhỏ về lương thưởng của HĐQT như đã nêu trên, có thể thấy PVcomBank còn một mối lo khác. Đó là cho vay từ nguồn ủy thác - vốn là một nghiệp vụ mà ngân hàng này có thế mạnh do là thành viên họ dầu khí - đang ngày một suy giảm. Cụ thể, cho vay từ nguồn ủy thác giảm tới 5.185 tỷ đồng trong năm 2014.

Khắc phục hậu quả sau sáp nhập

Trong báo cáo kiểm toán của PVcomBank có một số ý kiến ngoại trừ. Trước hết đó là một số hợp đồng ủy thác đầu tư trả chậm và ứng trước ủy quyền bán đã đến hạn thanh toán, nhưng các nhà đầu tư không nhận lại danh mục đầu tư và chưa hoàn trả số tiền đã nhận ứng trước là 581 tỷ đồng và phí ứng trước là 116 tỷ đồng. PVcomBank đã trích lập dự phòng với số tiền là 266 tỷ đồng cho toàn bộ khoản phí ứng trước và một phần giá trị khoản ứng trước cho khách hàng nêu trên. Đồng thời ngân hàng đã ký kết hợp đồng bán danh mục đầu tư tương ứng của các khoản ứng trước này. Tuy nhiên, do hợp đồng vẫn đang trong quá trình thực hiện và sẽ chỉ được hoàn tất vào năm 2015 nên kiểm toán không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng để xác định giá trị có thể được thu hồi từ hợp đồng này. Do đó không thể xác định được liệu số dự phòng đã trích lập trên có cần điều chỉnh hay không.

Gánh nặng giải quyết các hậu quả mà hai tổ chức tài chính trước kia để lại với PVcomBank là rất nặng nềNgày 31/12/2014, ngân hàng có khoản đầu tư vào một công ty con là Công ty cổ phần Mỹ Khê Việt Nam với giá gốc là 210 tỷ đồng. Mỹ Khê chưa trích lập dự phòng đầy đủ cho một số khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, khi hợp nhất báo cáo của Mỹ Khê, PVcomBank chưa trích lập dự phòng bổ sung cho các khoản đầu tư tài chính này.

Đặc biệt, PVcomBank chưa ghi nhận một khoản tạm ứng thừa cổ tức cho các cổ đông của Ngân hàng TMCP Phương Tây cho năm tài chính 2011 với tổng giá trị là 47 tỷ đồng.  Số tiền tạm ứng cổ tức ban đầu trong năm 2011 là 149 tỷ đồng. Vào ngày 16/3/2013, theo Nghị quyết ĐHCĐ, PVcomBank tiến hành quyết toán khoản tạm ứng cổ tức trước đây cho năm 2011 là 101 tỷ đồng. Ngân hàng đang yêu cầu cổ đông hoàn trả lại phần tạm ứng thừa cổ tức còn lại. Tuy nhiên, liệu có hoàn tất không thì kiểm toán không có đủ bằng chứng.

Vào ngày 31/12/2014, ngân hàng đang ghi nhận vào thu nhập một số khoản lãi dự thu của các khoản nợ không được phân loại là nợ đủ tiêu chuẩn và các khoản lãi dự thu đến hạn, nhưng chưa thu được với giá trị lần lượt là 65,6 tỷ và 76,5 tỷ đồng. Theo qui định, PVcomBank phải thực hiện ghi giảm lợi nhuận lũy kế đến ngày 31/12/2014 và thu nhập cho năm tài chính kết thúc cùng ngày đối với các khoản lãi dự thu này.

Đề xuất kéo dài thời gian tái cơ cấu

Việc điều chỉnh này sẽ giúp doanh thu PVcomBank vượt 37% kế hoạch, thay vì chỉ hoàn thành ở mức 98%Theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước, sau sáp nhập, PVcomBank có 3 năm để thực hiện tái cơ cấu, ổn định lại bộ máy. Đến thời điểm này, gần 2 năm đã trôi qua, Chủ tịch Nguyễn Đình Lâm cho hay: “Ngân hàng đang xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước cho kéo dài thêm thời gian tái cơ cấu để phát triển ổn định”.

Nhìn lại các hoạt động kinh doanh chính của PVcomBank trong năm 2014 có thể thấy, ngân hàng đã làm được nhiều việc, chẳng hạn như tăng huy động vốn từ khách hàng thêm 21.940 tỷ đồng; xử lý được hơn 2.000 tỷ đồng nợ xấu; tái cơ cấu danh mục đầu tư bằng nhiều cách, trong đó có việc chuyển nhượng được 934 tỷ đồng giá trị đầu tư cổ phần, dự án; triển khai được nhiều dự án đầu tư về công nghệ thông tin… Tuy nhiên, so với quy mô một ngân hàng có vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng, chất lượng hoạt động và tốc độ tăng trưởng của ngân hàng chưa thực sự tương xứng và cần phải được cải thiện nhiều. Chính bởi vậy, ban lãnh đạo ngân hàng cho biết, đến thời điểm này PVcomBank chưa có kế hoạch niêm yết trở lại mà trước mắt tập trung vào việc đưa ngân hàng phát triển ổn định, bền vững.

Với khá nhiều việc phải làm nêu trên, cộng với hiện nay việc thoái vốn của PVN đang được thực hiện, khi không còn mẹ PVN, liệu nhiều nghiệp vụ, hoạt động của ngân hàng có bị ảnh hưởng? Sau sáp nhập, tuy đã rất nỗ lực, nhưng có thể thấy gánh nặng giải quyết các hậu quả mà hai tổ chức tài chính trước kia để lại với PVcomBank là rất nặng nề. Muốn đứng vững và lọt vào nhóm ngân hàng có quy mô lớn trên thị trường Việt Nam, PVcomBank sẽ còn phải nỗ lực rất nhiều.

Phương Yến

logodoanhnhan