Công việc: Thiết kế, xây dựng, thu thập ý kiến đóng góp và hoàn thành website của Văn phòng Giới sử dụng lao động; Giới thiệu, tập huấn, hướng dẫn quản trị và sử dụng website. 

Yêu cầu: Là chuyên gia công nghệ thông tin có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn; có năng lực và kinh nghiệm trong việc việc xây dựng website cho các tổ chức cộng đồng. 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Văn phòng Giới sử dụng Lao động 

Tầng 5, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Điện thoại: 042.35742022 máy lẻ 345

Chị  Trần Thuý Ngọc

Email: ngoctt@vcci.com.vn