Yên Bái nói riêng đang bị siết bởi Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT quy định về hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản.

Minh chứng như Công ty nông lâm sản Yên Bái chúng tôi, trung bình hàng năm cần 35 nghìn tấn nguyên liệu giấy, hơn 70 nghìn tấn tinh bôt sắn, trong khi đó mỗi hộ nông dân trồng rừng chỉ được khoảng 5 tạ đến 1 tấn/năm. Để đảm bảo sản xuất kinh doanh bắt buộc công ty phải thu mua gom của các hộ nông dân. Tuy nhiên, các quy định của Thông tư 01 khiến cả doanh nghiệp và người nông dân gặp rất khó khăn trong việc mua bán.
Cụ thể, người nông dân bán tre, nứa, vầu phải có bìa đỏ chứng minh quyền sử dụng đất, chứng minh thư nhân dân, kê khai bảng biểu sản lượng, loại sản phẩm khi bán cho công ty theo từng ngày, tháng, năm thì mới đủ điều kiện bán sản phẩm cho công ty.

Trong khi đó, thực tế, người dân được cấp bìa đỏ giao đất giao rừng rất ít, cơ bản họ đi khai hoang, được xã huyện giao quản lý. Còn về chứng minh thư, nhiều là người dân tộc, quanh năm ở nhà làm nương rẫy nên họ không làm chứng minh thư nhân dân.

Tôi cho rằng, những quy định tại Thông tư 01, nếu là đất rừng tự nhiên thì phù hợp, nhưng với rừng trồng giúp người dân xoá đói giảm nghèo thì không phù hợp, cần xóa bỏ.

Ngoài ra, Bộ NN&PTNT nên giao cho xã, huyện quản lý làm đầu mối hợp đồng với doanh nghiệp để người nông dân yên tâm trồng nông lâm sản, ổn định về giá cũng như việc bao tiêu sản phẩm, không sợ “cò” giá ảnh hưởng đến cả doanh nghiệp và người nông dân.