Tuy nhiên, theo các hộ dân, cách xử lý của chính quyền khiến Công ty TNHH thương mại và phát triển du lịch Thượng Hà dường như... không "nhìn thấy" những sai phạm của mình

Doanh nghiệp dính hàng loạt sai phạm

Ngày 15/9/2014,Công ty TNHH thương mại và phát triển du lịch Thượng Hà có Công văn số 09/CTTH xin thuê đất  xây dựng nhà hàng, khách sạn tại xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương. Ngày 23/9/2014, UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 8833/UBND-NN giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan xem xét đề nghị của Công ty TNHH thương mại và phát triển du lịch Thượng Hà có ý kiến đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 6/10/2014, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa có công văn số 5388/SXD-QH gửi các đơn vị có liên quan (trong đó có UBND huyện Quảng Xương) tham vấn ý kiến việc Công ty TNHH thương mại và phát triển du lịch Thượng Hà xin thuê đất xây dựng nhà hàng, khách sạn tại xã Quảng Trung.

nnn
Nhà hàng Thượng Hà xây dựng công trình lấn chiếm hành lang thoát lũ đê Sông Yên và hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 1A

Phúc đáp công văn của Sở Xây dựng, ngày 16/10/2014, UBND huyện Quảng Xương có công văn số 1034/UBND-CT nêu rõ: “Hiện tại Công ty TNHH thương mại và phát triển du lịch Thượng Hà đã sử dụng trái phép hành lang đê Sông Yên để xây dựng công trình nhà hàng, khách sạn (khu vực đầu cầu Ghép, xã Quảng Trung). Tháng 8/2014, công ty tiếp tục cải tạo, xây dựng trái phép trên diện tích đất nuôi trồng thủy sản thuê lại của các hộ dân. Quá trình sử dụng đất trái phép trên xảy ra trong thời gian dài, UBND huyện Quảng Xương, UBND huyện xã Quảng Trung đã và đang sử dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý, yêu cầu công ty thực hiện theo đúng trình tự, quy định của Luật Đất đai và Luật Xây dựng nhưng  Công ty TNHH thương mại và phát triển du lịch Thượng Hà vẫn không chấp hành”. 

Sau khi Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa tổng hợp ý kiến của các đơn vị báo cáo UBND tỉnh thì ngày 14/11/2014, UBND tỉnh Thanh Hóa có công văn số 11060/UBND-NN giao UBND huyện Quảng Xương tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, đê điều trong quá trình sử dụng đất, đầu tư xây dựng nhà hàng, khách sạn của Công ty TNHH thương mại và phát triển du lịch Thượng Hà.

ffff

Mái che của nhà hàng Thượng Hà lấn chiếm hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 1A

Ngày 4/5/2015, UBND huyện Quảng Xương ban hành kết luận số 07/KL-UBND kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, đê điều trong quá trình sử dụng đất, đầu tư xây dựng nhà hàng, khách sạn của Công ty TNHH thương mại và phát triển du lịch Thượng Hà.

Nội dung kết luận đã chỉ rõ: “Việc Công ty TNHH thương mại và phát triển du lịch Thượng Hà xây dựng nhà hàng kiên cố 2 tầng và san lấp để làm mái tôn, nhà xe, sân bê tông trên đất nuôi trồng thủy sản và xây dựng nhà 5 tầng trên đất giao trái thẩm quyền, đồng thời các vị trí trên đều nằm ở ngoại đê Sông Yên là vi phạp Luật đất đai năm 2003, Luật Đê điều năm 2006, Luật Xây dựng năm 2003; Việc Công ty TNHH thương mại và phát triển du lịch Thượng Hà xây dựng nhà kho lợp mái tôn, cải tạo cạp rộng bờ bao quanh ao nuôi trên đất thuê lại của các hộ dân để nuôi trồng thủy sản khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép là vi phạm Luật đất đai năm 2003, Luật xây dựng năm 2003”.

Chính quyền xử lý cho có lệ...

Những vi phạm của Công ty TNHH thương mại và phát triển du lịch Thượng Hà được nêu trong kết luận là hết sức nghiêm trọng. Thế nhưng, cũng tại kết luận này, UBND huyện quảng Xương lại “ưu ái” cho Công ty TNHH thương mại và phát triển du lịch Thượng Hà “giữ nguyên hiện trạng xây dựng các công trình trái phép trên đất nuôi trồng thủy sản trong phạm vi hành lang bảo vệ đê điều và cam kết khi nhà nước thu hồi để thực hiện dự án thì gia đình phải tự giác tháo dỡ trả lại mặt bằng nguyên trạng để thực hiện dự án”. Đối với “vị trí đất thuê lại của các hộ dân tại khu vực Đồng Phường phải chấm dứt ngay các hành vi vi phạm nêu trên, yêu cầu công ty bổ sung hồ sơ cải tạo đồng tôm và xin cấp phép xây dựng nhà kho theo đúng quy định của pháp luật”.

ffffgg

Mặc dù đã bị xử phạt hành chính và buộc tháo dỡ công trình vi phạm nhưng Giám đốc Công ty TNHH thương mại và phát triển du lịch Thượng Hà vẫn không chấp hành

Báo Diễn đàn Doanh nghiệp tiếp tục thông tin tới bạn đọc!