Người thân Chủ tịch POM liên tục gom cổ phiếu

Người thân Chủ tịch POM liên tục gom cổ phiếu

Cụ thể, bà Đỗ Diệu Huyền, con ông Chiểu, đăng ký mua vào 600.000 cổ phiếu. Bốn người cháu của ông là ông Trương Thành Công, ông Đỗ Hoàng Sơn, ông Đỗ Duy Hiếu và ông Đỗ Đức Chung cũng lần lượt đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu POM.

Ngoài ra, 4 người em của ông Chiểu là bà Đỗ Thị Nguyệt bà Đỗ Hoàng Uyên, bà Đỗ Hoài Khánh Linh, cùng chị gái ông Chiểu vừa đồng loạt đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu POM. Trước giao dịch, tất cả những người thân này của ông Chiểu đều không sở hữu cổ phiếu POM nào.

Trước đó, 2 người em khác của ông Chiểu là bà Đỗ Thị Kim Ngọc, ông Đỗ Tiến Sỹ cũng đều đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu POM. Khác với những người thân trên, bà Ngọc và ông Sỹ hiện đang là cổ đông nắm giữ tổng cộng khoảng 13,8 triệu cổ phiếu POM. 

Còn nhớ giữa tháng 4/2018 vừa qua, công ty mẹ của POM là Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Thép Việt đã thông báo bán bớt 18 triệu cổ phiếu POM trong tổng số hơn 117,73 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 63,19%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/4 đến 19/5/2018.

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2018 của POM, doanh thu thuần tăng 11% lên gần 3.040 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu tiêu thụ nội địa đạt 2.368 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ và đóng góp khoảng 78% tổng doanh thu. Doanh thu xuất khẩu đạt 657,5 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Còn lại là doanh thu bán phế phẩm và các hoạt động khác.

Trừ chi phí giá vốn, POM lãi gộp hơn 300 tỷ đồng, tăng 13 tỷ đồng so với cùng kỳ. Không ghi nhận nhiều biến động về các khoản thu, chi tài chính cũng như các khoản chi phí khác, nên quý 1 POM còn lãi sau thuế hơn 209,45 tỷ đồng, tăng gần 5 tỷ đồng so với quý 1 năm ngoái.

Đáng chú ý, lượng hàng tồn kho đến hết quý 1 tăng tới 192 tỷ đồng so với hồi đầu năm đạt 2.141 tỷ đồng, trong đó riêng tồn kho nguyên vật liệu tăng gần 90 tỷ đồng, lên 724 tỷ đồng, còn tồn kho vật liệu phụ cũng tăng 18 tỷ đồng, lên mức 203 tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng nợ phải trả lại của POM giảm 16 tỷ đồng xuống 4.274 tỷ đồng. Trong đó nợ ngắn hạn giảm 214 tỷ đồng xuống 3.460 tỷ đồng và vay nợ dài hạn vẫn còn 116 tỷ đồng. 

Năm 2018, POM dự kiến tăng vốn điều lệ lên gần 2,5 nghìn tỷ đồng bằng cách phát hành hơn 56 triệu cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu từ nguồn phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 để trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:3.

POM đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2018 với doanh thu thuần là 12.500 tỷ đồng, tăng 500 tỷ so với kế hoạch năm 2017. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 500 tỷ đồng, tăng 25% so với kế hoạch năm 2017.

Cổ phiếu POM đã giảm liên tiếp suốt 3 tháng qua, từ mức mốc 20.000 đồng/ cổ phiếu xuống 15.500 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 22,5%.