Ông Đặng Hoàng An

Ông Đặng Hoàng An

Ông Đặng Hoàng An sinh ngày 16/10/1965, tại Đoan Bái, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Ông An là Thạc sỹ Quản lý hệ thống điện, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông An đã tốt nghiệp Kỹ sư Hệ thống điện tại Đại học Điện máy Plzen - Công hòa Czech năm 1988. Năm 1997, ông An đã hoàn thành chương trình Thạc sỹ Học viện Công nghệ châu Á (AIT – Thái Lan) với chuyên ngành Quản lý hệ thống điện và năm 2004 với chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại AIT.

Ông An có hơn 20 năm công tác trong ngành Điện, trong đó hơn 10 năm công tác tại Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ông từng đảm nhiệm chức vụ phó giám đốc Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, trưởng ban kỹ thuật lưới điện, phó giám đốc Công ty truyền tải điện I, trưởng ban kế hoạch EVN, Phó Tổng giám đốc, Tổng giám đốc EVN.