(DĐDN)- Các nhà đầu tư nước ngoài đang lo ngại rằng hình thức đầu tư hợp tác công tư (PPP) sẽ không còn hấp dẫn nguồn vốn đầu tư nước ngoài, do vẫn thiếu những hướng dẫn cụ thể sau 18 tháng Nghị định về PPP được ban hành.

bd-copy Nhu cầu vốn nhà đầu tư huy động theo từng lĩnh vực trong đầu tư cơ sở hạ tầng đến năm 2020.

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2016 vừa qua, ông Tony Foster, trưởng nhóm công tác về cơ sở hạ tầng, đã khái quát rằng, thực tiễn thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng trong 18 tháng qua cho thấy các dự án cơ sở hạ tầng vẫn có thể được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư mà không cần đi theo mô hình PPP, và vẫn có quyền được hưởng các ưu đãi theo quy định của Luật Đầu tư.

Nhận xét của vị luật sư người nước ngoài này đã ám chỉ một điều rằng, bao nhiêu kỳ vọng vào hình thức đầu tư PPP sẽ mang lại đột phá cho phát triển cơ sở hạ tầng cho tới nay vẫn chưa thành hiện thực. Đồng thời ông cũng nhấn mạnh rằng việc không có các chính sách ưu đãi đầu tư tốt để khuyến khích các ngân hàng tư nhân trong nước và nước ngoài cho vay sẽ dẫn đến những nghi ngại về tính thiết thực của mô hình đầu tư PPP.

Cần phải nói rằng kiến nghị trên của các nhà đầu tư nước ngoài không phải không có lý. Hiện nay Việt Nam cũng đang phải đối mặt với thách thức vô cùng lớn về huy động vốn đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng. Bộ Giao thông Vận tải cho biết tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông Việt Nam giai đoạn 2016-2020 khoảng 48 tỷ USD. Trong đó, khoảng hơn 14 tỷ USD được xác định sẽ huy động từ nguồn ngoài ngân sách trong nước và nước ngoài.

Không thể phủ nhận rằng sau khi nghị định về PPP được ban hành, Chính phủ cũng đã có những bước chuẩn bị tích cực. Bộ KH - ĐT đã lập một website dành riêng cho chương trình PPP. Trang web này đã cung cấp các thông tin cập nhật về khung pháp lý về PPP và các dự án PPP tiềm năng trong các lĩnh vực và tại các địa phương khác nhau. Tháng 10 vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã trình một danh sách 68 dự án với tổng vốn là 15 tỷ USD lên Chính phủ để phê duyệt....

Ông Foster cho biết hai nội dung quan trọng còn thiếu trong khung pháp lý cho các dự án PPP là các quy định về quỹ bù đắp thiếu hụt về tài chính của dự án (VGF) và quỹ phát triển dự án (PDF). Trong khi PDF cung cấp các nguồn lực để các cơ quan Nhà nước lập dự án, VGF đóng vai trò quan trọng để đảm bảo tính khả thi về tài chính và kinh tế của dự án. Hai nguồn vốn hỗ trợ này chính là các yếu tố giúp phân biệt cơ chế PPP với cơ chế BOT trước đây. Các nguồn vốn này cũng sẽ góp phần xây dựng một cơ chế đầu tư PPP tập trung hơn.

Ninh Kiều

>>>Dự án PPP: Nhà đầu tư ngoại “ngoảnh mặt làm ngơ”