Trong khi xe xanh đang được nhiều nước trên thế giới lựa chọn là một trong những biện pháp quan trọng nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, thì Việt Nam vẫn đang tranh cãi về khái niệm xe xanh, cản trở xe xanh vào Việt Nam.

4 5 6 7 8 9 10 11
Đọc báo giấy