Theo đó, tờ trình này đã được HĐQT PNC đưa vào danh sách tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung cụ thể:  Chuyển nhượng 12,5% vốn tại CJ CGV Việt Nam cho CTCP Đầu tư Kim Cương Đen với giá trị chuyển nhượng là 160 tỷ đồng. 

Nguồn vốn thu được từ chuyển nhượng sẽ được ưu tiên dùng để trả nợ cho đối tác CJI bao gồm nợ gốc và một phần lãi vay. CTCP Đầu tư Kim Cương Đen, nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần CJ CGV Việt Nam của PNC là công ty mới thành lập từ ngày 26/4/2018 với vốn điều lệ 120 tỷ đồng. 

Văn bản lấy ý kiến cổ đông của PNC nêu các khó khăn

Văn bản lấy ý kiến cổ đông của PNC nêu các khó khăn

Trong tờ trình lấy ý kiến cổ đông, Ban lãnh đạo PNC cho biết đã cân nhắc, tìm kiếm nhiều giải pháp để giải quyết khả năng thanh toán nhưng không đạt kết quả. Do đó PNC bắt buộc phải thoái vốn để thoát khỏi nguy cơ mất khả năng chi trả, đe dọa khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Trước đó, PNC đã không thể trông vào giải pháp giải quyết khả năng thanh toán khi cổ đông bác phương án tăng vốn điều lệ tại ĐHCĐ năm 2018. PNC cũng không thể vay ngân hàng vừa do không có tài sản đảm bảo, vừa do ràng buộc không được huy động vay từ tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng vay với đối tác CJI.

Ban lãnh đạo cũng cho biết các phương án thanh lý, bán tài sản khác để bổ sung tài chính không thực hiện được do hiện nay PNC không sở hữu tài sản cố định có giá trị bán được; tình trạng hàng tồn kho tăng cao từ nhiều năm qua nhưng tỷ trọng hàng không luân chuyển, chậm luân chuyển rất lớn và không có khả năng bán thu hồi vốn.

Như vậy, phương án chuyển nhượng cổ phần đầu tư vào CJ CGV Việt Nam - đơn vị sở hữu chuỗi rạp phim lớn nhất Việt Nam hiện nay, để trả nợ cho đối tác được cho là có liên quan cùng một Tập đoàn mẹ CJ tại Hàn Quốc, gần như là lựa chọn duy nhất của PNC. 

Theo tờ trình lấy ý kiến cổ đông, PNC dự kiến thời hạn thanh toán chuyển nhượng trước ngày 5/7/2018, 5 ngày sau khi khoản nợ CJI đáo hạn theo hợp đồng.

Năm 2017, doanh thu của PNC đạt 606 tỷ và lợi nhuận gộp 178 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 12% và 9% so với năm 2016; hệ số biên lợi nhuận gộp trên 22%. Riêng mảng kinh doanh sách thu về 231 tỷ doanh thu và biên lợi nhuận gộp gần 32%. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế của Cty vẫn tiếp tục âm 67 tỷ đồng, nâng tổng số lũy kế lên 106 tỷ đồng, xấp xỉ vốn điều lệ 110 tỷ đồng.

Quý I/2018, PNC tiếp tục ghi nhận mức doanh thu tăng trưởng 28% so với cùng kỳ năm trước. Công ty tiếp tục ghi nhận mức lợi nhuận âm gần 1,8 tỷ đồng so với mức lãi 3,4 tỷ đồng của QI/2017.