Hình minh hoạ (nguồn Internet).

Hình minh hoạ (nguồn Internet).

So với Thông tư 202, mức phí đăng ký văn bản thông báo quản lý tài sản đảm bảo tại Dự thảo Thông tư nói trên đã giảm 57%, từ 70 nghìn đồng xuống còn 30 nghìn đồng. Ngoài ra, mức phí cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng kí giao dịch bảo đảm cũng đã giảm từ 25 nghìn đồng xuống còn 25 nghìn đồng, tương đương với mức giảm 16%.

Theo VCCI, việc giảm mức phí thẩm định này đã thể hiện được tinh thần tháo gỡ khó khăn và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp theo Nghị quyết 75/NQ- CP.

Tuy nhiên, để đảm bảo mức phí mới này thực sự phù hợp với thực tế, VCCI đang tiến hành lấy ý kiến cụ thể từ doanh nghiệp. Khi có phản hồi của doanh nghiệp, VCCI sẽ có ý kiến về mức phí đã thay đổi này.

Ngoài ra, theo quy định tại mục 3, Điều 4, Thông tư 202, mức phí cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu và giao dịch đảm bảo được xác định dựa trên thời điểm đăng ký sử dụng của năm có thể trước hoặc tính từ ngày 1/7 hàng năm với đơn vị tính là khách hàng/năm. VCCI cho rằng, cách tính phí dựa trên thời gian sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch đảm bảo theo năm đăng kí là chưa hợp lý.

 VCCI lý giải, thời gian sử dụng dữ liệu của người sử dụng mà chủ yếu ở đây là các văn phòng công chứng nhà đất, tài sản lớn căn cứ vào thời gian sử dụng thực tế chứ không cần căn cứ vào năm lịch.

Cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm là tập hợp các thông tin về giao dịch bảo đảm đã đăng ký được lưu giữ tại cơ quan đăng ký và cơ sở dữ liệu này sẽ thay đổi thường xuyên phụ thuộc vào các giao dịch có liên quan đến tài sản bảo đảm phải đăng ký chứ không đơn thuần là cập nhật một năm hoặc nửa năm một lần theo năm lịch.

Vì vậy, theo VCCI, việc Thông tư 202 xác định phí dựa trên năm đăng ký là năm lịch, ngoài việc không rõ mục tiêu, tạo sự phức tạp và thiếu công bằng trong tính phí của các đối tượng sử dụng. Cụ thể, nếu đối tượng đăng ký vào ngày 1/1 sẽ có 12 tháng sử dụng dữ liệu và trả mức phí 300 nghìn đồng. Nếu đối tượng đăng ký vào tháng 12 thì sẽ có khoảng 1 tháng được sử dụng dữ liệu, nhưng phải trả mức phí 150 nghìn đồng. Như vậy, mức phí này gấp 12,5 lần mức phí mà đối tượng đăng ký ngày 1/1 khi cùng sử dụng cơ sở dữ liệu trong 1 tháng.

Để đảm bảo tính công bằng và hợp lý, VCCI đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc bổ sung vào Dự thảo quy định điều chỉnh quy định về phí cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm theo hướng áp dụng một mức phí theo năm tròn kể từ ngày đăng ký.

Bạn đang đọc bài viết Phí sử dụng cơ sở dữ liệu trong giao dịch đảm bảo tính theo năm là chưa hợp lý tại chuyên mục VCCI của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,