(DĐDN) - Thực hiện chủ trương “Chính phủ kiến tạo, DN hành động”, vừa qua, Hải quan đã công bố 5 chương trình đối tác chuyên đề trong năm 2017 nhằm hỗ trợ DN nắm bắt và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt các quy định pháp luật mới.

Cơ quan Hải quan và DN cùng hợp tác thực hiện một nội dung trên cơ sở tự nguyện, tin cậy với tinh thần xây dựng. Công chức hải quan Thống Nhất, Đồng Nai hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: N.Hiền

Tránh chung chung

Theo Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - DN và các bên liên quan năm 2017, phía hải quan đã xác định 5 chuyên đề nhằm tránh chung chung, dàn trải. Cụ thể:

Một là, trách nhiệm xây dựng phần mềm theo dõi, quản lý lượng xăng dầu vào kho, từ kho đưa vào nội địa, hoặc tái xuất, xuất khẩu và kết nối dữ liệu với cơ quan Hải quan của DN xuất nhập khẩu xăng dầu theo khoản 20, Điều 4, Thông tư 69/2016/TT-BTC. Hai là, trách nhiệm xây dựng phần mềm quản lý hàng miễn thuế kết nối với cơ quan Hải quan quản lý theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Nghị định 68/2016/NĐ-CP.

Ba là, trách nhiệm kết nối hệ thống quản lý mã vạch hàng hóa (nếu có) với bộ phận giám sát hải quan để quản lý, giám sát đối với hàng hóa đưa ra, đưa vào khu vực giám sát của cơ quan Hải quan của DN chuyển phát nhanh theo khoản 9, Điều 5 Thông tư 191/2015/TT-BCT.Bốn là, hợp tác trao đổi thông tin về tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của DN gia công, sản xuất xuất khẩu. Năm là, kiểm tra xuất xứ hàng hóa trong trường hợp DN XNK tự chứng nhận xuất xứ.

Chương trình đối tác chuyên đề là giải pháp mới của hải quan, bắt đầu từ năm 2016 nhằm phát triển quan hệ Hải quan-DN một cách thực chất.

Hiện thực hóa mục tiêu quốc gia

Theo kế hoạch, đến năm 2018 phải kết nối Một cửa quốc gia 80% thủ tục được cho là quá nặng nề, nhưng không thể không làm bởi Việt Nam đã cùng với 5 nước Brunei, Lào, Malaysia, Myanmar và Thái Lan phê chuẩn Nghị định thư về khung pháp lý thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN mà cơ chế một cửa quốc gia là nền tảng. Nếu các Bộ ngành quyết tâm và tích cực triển khai như ngành hải quan, mục tiêu theo kế hoạch Chính phủ giao: Đến năm 2020, phải hoàn thành triển khai tất cả các thủ tục hành chính của các bộ, ngành tham gia quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia;

Thời gian thông quan và giải phóng hàng hóa, người và phương tiện liên quan tới các thủ tục hành chính một cửa bằng với nhóm 4 nước dẫn đầu trong khu vực ASEAN; Đồng thời, đảm bảo 100% các thủ tục hành chính thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia được thu phí, lệ phí bằng phương thức điện tử chắc chắn sẽ thành hiện thực.

Minh Nguyên

>> Kiểm tra chuyên ngành: Đến hải quan cũng ngán…