Ảnh: Tạp chí Tuyên giáo

Doanh nghiệp cần tập trung đổi mới khoa học công nghệ. Ảnh: Tạp chí Tuyên giáo

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh 4 trụ cột lớn cần đổi mới, 3 đột phá cần tập trung trong lĩnh vực KHCN thời gian tới.

Bốn trụ cột, ba đột phá

Thủ tướng chỉ rõ, về 4 trụ cột chính cần đổi mới: Thứ nhất, KHCN phải góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, nhất là những mô hình hiện có năng suất thấp trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam. Thứ hai, thúc đẩy đổi mới sáng tạo mạnh mẽ hơn nữa khi số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo còn ít. Phong trào khởi nghiệp sáng tạo mới bước đầu, chỉ tập trung ở đô thị lớn. Thứ ba, tập trung phục vụ doanh nghiệp ứng dụng và đổi mới công nghệ. Thứ tư, KHCN phải góp phần nâng cao năng suất, chất lượng lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của nền kinh tế.

Nêu 3 đột phá cần tập trung, Thủ tướng chỉ ra, thứ nhất là đột phá về thể chế, chính sách. Thứ hai, đổi mới về phương thức đầu tư, cơ chế đặt hàng cho KHCN. Thứ ba, cần tập trung đầu tư nghiên cứu ứng dụng công nghệ hoặc nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng mà Việt Nam đang cần.

Cần những giải pháp mới

Theo PGS Nguyễn Văn Nhã, Nguyên Trưởng ban Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, KHCN là động lực tăng trưởng của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập. Vì vậy, doanh nghiệp phải là chủ thể chính đầu tư cho lĩnh vực này để có đủ năng lực cạnh tranh quốc tế và vươn ra thị trường toàn cầu. Con đường ngắn nhất để chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành giá trị gia tăng cho xã hội là lực lượng nghiên cứu khoa học song hành với các doanh nghiệp và giải quyết vấn đề của doanh nghiệp.

Để đạt được điều đó, chúng ta cần dũng cảm thay đổi, trước hết trong tư duy chiến lược hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Đầu tư cho KHCN quan trọng hơn là đầu tư cho đổi mới sáng tạo và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu.

Còn Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan cho rằng, vẫn còn có khoảng cách lớn với cách mạng công nghiệp 4.0. Vì vậy, cần có chương trình dạy người dân tự biết tìm kiếm thông tin về thị trường, về cuộc sống và hoạt động sản xuất, giúp họ tiếp cận với công nghệ.