Sau khi VCCI công bố kết quả khảo sát mức độ hài lòng của DN năm 2016, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các đơn vị tiếp tục cải cách, quyết tâm khắc phục bằng được các hạn chế mà bản công bố đã chỉ ra.

1 2 3 4 5 6 7 8