Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) đã ra nghị quyết bầu ông Nguyễn Bá Dương giữ chức Chủ tịch HĐQT tại Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 và bổ nhiệm ông Nguyễn Sỹ Công giữ chức Tổng giám đốc của Công ty thay ông Nguyễn Bá Dương từ ngày 3/7/2017.

ông Nguyễn Bá Dương cho rằng trong tương lai, công ty sẽ hướng đến hệ thống quản trị theo thông lệ quốc tế như Vinamilk đang thực hiện nên đang chuẩn bị về nhân sự

Ông Nguyễn Bá Dương cho rằng trong tương lai, công ty sẽ hướng đến hệ thống quản trị theo thông lệ quốc tế như Vinamilk đang thực hiện nên đang chuẩn bị về nhân sự.

Ông Nguyễn Sỹ Công đã gắn bó với CTD được 15 năm, hiện giữ chức Tổng giám đốc CTCP Đầu tư xây dựng Unicons, công ty con của CTD.

Đồng thời, HĐQT cũng thông qua việc từ nhiệm của ông Trần Quang Tuấn thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc CTD và Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons (công ty con sở hữu 100% vốn của Coteccons).

Ông Nguyễn Bá Dương sinh năm 1959 được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch HĐQT kiêmTổng giám đốc Coteccons từ tháng 8 năm 2004. Tính đến thời điểm hiện tại, ông Dương đang nắm giữ 3,6 triệu cổ phiếu CTD chiếm tỷ lệ 4,7% vốn điều lệ và là cổ đông lớn thứ 3 của Công ty.

Ông Dương cũng đồng thời là thành viên HĐQT của công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), phụ trách mảng lương thưởng.

Năm 2016, Công ty ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng với doanh thu thuần đạt 20.783 tỷ đồng và 1.422 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ, lần lượt tăng trưởng 52% và 113,5% so với năm 2015.

Kế hoạch kinh doanh năm 2017 gồm tổng doanh thu 27.000 tỷ đồng, tăng trưởng gần 30% và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 1.750 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với thực hiện năm 2016. Cổ tức dự kiến cho năm 2017 là 30% tiền mặt.

Tại ĐHCĐ của Coteccons mới đây, ông Nguyễn Bá Dương cho rằng trong tương lai, công ty sẽ hướng đến hệ thống quản trị theo thông lệ quốc tế như Vinamilk đang thực hiện nên đang chuẩn bị về nhân sự. Đó có lẽ là lí do Coteccons tách bạch chức danh chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc.

Ông Dương hy vọng đại hội năm 2018 sẽ có 9 thành viên HĐQT và 40% thành viên HĐQT độc lập. Lúc đó, công ty sẽ không có Ban kiểm soát nữa và sẽ quản trị như VNM đang làm. Ông Dương kỳ vọng sẽ hoàn tất thông lệ quản trị quốc tế vào năm 2018.

Về 7 cá nhân ứng viên thành viên HĐQT bầu kỳ này, Coteccons sẽ tăng cường việc đề cử thêm thành viên HĐQT độc lập. Trong 7 ứng viên, ông Trần Quyết Thắng, Chủ tịch kiêm TGĐ CTCP Phát triển và Tài trợ Địa ốc R.C, không nắm giữ cổ phiếu. Ông Dương nói đã mất khá nhiều thời gian để tuyển chọn danh sách các ứng viên này.

Ngoài ra, Coteccons cũng lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 49% hiện tại lên 60%.

Để tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, công ty dự kiến sẽ bỏ một số ngành nghề có điều kiện như kinh doanh du lịch lữ hành nội địa - quốc tế, bất động sản, môi giới bất động sản, khách sạn. Các ngành nghề này nếu có nhu cầu sẽ được thực hiện tại công ty con hoặc công ty liên kết.

Năm 2017, Coteccons lên kế hoạch tổng doanh thu là 27.000 tỷ đồng, lãi sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ là 1.750 tỷ đồng, tăng lần lượt 30% và 23% so với thực hiện năm trước.

Công ty cũng dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt năm 2017, tỷ lệ 30%. Coteccons ước tính dành khoảng 40% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cho quỹ đầu tư phát triển và 5% trích quỹ khen thưởng phúc lợi.

Tỷ lệ cổ tức dự chi cho năm 2016 là 50% bằng tiền, tương ứng tổng số tiền chi trả khoảng 385 tỷ đồng. Thời gian dự kiến chi trả cổ tức là trong quý III.