BIDV dự định tăng vốn thêm 4.445 tỷ đồng, lên 28.632 tỷ đồng

BIDV dự định tăng vốn thêm 4.445 tỷ đồng, lên 28.632 tỷ đồng

Theo kế hoạch trình đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2017 diễn ra ngày 22/4 sắp tới đây, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV dự định tăng vốn thêm 4.445 tỷ đồng, lên 38.632 tỷ đồng.

Hình thức tăng thông qua phát hành 239 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2016 với tỷ lệ 7%, phát hành cho người lao động (ESOP) 102,6 triệu cổ phiếu, phát hành riêng lẻ cũng với 102,6 triệu cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 3% số cổ phần tại thời điểm cuối năm 2016).

Trong đó, việc phát hành riêng lẻ 106,2 triệu cổ phiếu cho tối đa 20 nhà đầu tư, giá phát hành sẽ do đại hội ủy quyền Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định theo phương thức thỏa thuận. Thời gian thực hiện trong năm 2017. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Về kế hoạch kinh doanh, theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN), BIDV đặt mục tiêu huy động vốn 2017 tăng trưởng 16,5% so với kết quả 2016, tương đương đạt 1.095 nghìn tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng tối thiểu 16%, lên khoảng 1.100 nghìn tỷ đồng.

Lãi trước thuế 7.750 tỷ đồng, tăng khoảng 40 tỷ đồng so với 2016. Tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 3%. Tỷ lệ trả cổ tức 2017 tối thiểu là 7% và không thấp hơn lãi suất tiết kiệm 12 tháng VNĐ.

Giai đoạn 2017 – 2020, BIDV xây dựng kế hoạch tái cơ cấu tổng thể gắn với đề án tái cơ cấu các TCTD giai đoạn 2 theo chỉ đạo của NHNN.

Được biết, đến 31/12/2016, tổng tài sản BIDV đạt trên 1.006 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 18% so với năm 2015 và chiếm 14% tổng tài sản toàn ngành. Vốn huy động đến cuối năm 2016 đạt hơn 940 nghìn tỷ đồng, trong đó huy động vốn từ tổ chức, cư dân đạt 797,7 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 21% so với 2015. Thị phần huy động vốn chiếm 12,2%. Dư nợ tín dụng 2016 đạt 723,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 13,2% ngành.

Trong đó, hoạt động bán lẻ tăng trưởng cao với dư nợ tăng trưởng gần 32%, chiếm tỷ trọng 25% tổng dư nợ. Huy động vốn bán lẻ tăng trưởng gần 23%, chiếm 55% tổng huy động vốn. Thu nhập ròng bán lẻ chiếm 33% tổng thu nhập ròng. Phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đạt mức tăng khá với dư nợ tăng trưởng 34%, huy động vốn tăng trưởng 44% so với năm 2015.