Tổng thống Donald Trump ngày càng chứng tỏ tầm ảnh hưởng của mình sau nửa nhiệm kỳ làm Tổng thống Mỹ