Ngày 20 tháng 09 năm 2004, Thủ tướng Phan Văn Khải ban hành quyết định Số 990/QĐ-TTG về Ngày Doanh nhân Việt Nam, khẳng định quan điểm của ông đối với vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp.

Báo Diễn đàn Doanh nghiệp xin đăng lại những hình ảnh của Cố Thủ tướng Phan Văn Khải tại Cuộc gặp Thủ tướng Chính phủ với Doanh nghiệp năm 2004 và Lễ Công bố Ngày Doanh nghiệp Việt Nam 2004.

 

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải nhận Cúp Thánh Gióng đầu tiên của VCCI tại Lễ công bố Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2004.

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải tặng bức ảnh "Hồ Chủ Tịch và giới công thương Hà Nội tại Bắc Bộ Phủ năm 1945 cho Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc.

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải gặp gỡ với các doanh nhân trong Ngày Thủ tướng gặp Doanh nghiệp năm 2004.

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc trao Kỷ niệm chương Vì những đóng góp vào sự phát triển cộng đồng Doanh nghiệp cho Cố Thủ tướng Phan Văn Khải tại Văn phòng chính phủ ngày 11/8/2004.

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải chăm chú nghe những kiến nghị, ý kiến của doanh nghiệp tại Cuộc Thủ tướng Chính phủ gặp Doanh nghiệp năm 2004.

Quốc Tuấn