(DĐDN) - Đó là quan điểm của Bộ trưởng Bộ NN PTNT Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị Tổng kết kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011- 2016 gắn với tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, triển khai Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 diễn ra sáng ngày 17/3 tại Nghệ An.

Theo Bộ trưởng, hiện nay giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản tăng gấp hơn 2 lần trong vòng 5 năm qua từ bình quân 2,8 tỷ USD/năm giai đoạn 2006-2010 lên bình quân 6,52 tỷ USD/năm giai đoạn từ 2011-2015.

Năm 2016, trong bối cảnh thị trường quốc tế diễn biến phức tạp, giá trị xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản chủ lực của nước ta bị suy giảm,nhưng kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản vẫn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, đạt 7,3 tỷ USD, xuất siêu 5,4 tỷ USD.

Mặc dù đạt được những kết quả đáng ghi nhận nhưng theo Bộ trưởng, việc đóng góp của ngành lâm nghiệp đối với phát triển kinh tế quốc dân chưa tương xứng với tiềm năng. Đất đai manh mún và phân tán, khó áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, cơ giới hoá, tạo lập quy mô sản xuất hàng hoá lớn dẫn tới tăng chi phí sản xuất, tiếp thị và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững. Năng suất rừng trồng thấp số với các nước trong khu vực, sản phẩm chủ yếu là gỗ nhỏ, chưa đáp ứng được nhu cầu nguyên liệu gỗ cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu.

Điều đáng nói, theo Bộ trưởng Bộ NN PTNT Nguyễn Xuân Cường, hiện nay người dân không thể sống được bằng rừng mặc dù diện tích đất rừng trồng trong dân không phải là nhỏ, nhưng tại một số chính quyền địa phương nhận thức của các cấp chính quyền còn chưa thống nhất nên chưa phát huy hết lợi thế của rừng trồng, diện tích đất trống đồi núi trọc hiện còn khá nhiều đó là một thực trạng rất đáng báo động.

Nhật Minh

>> Trao quyền cho chủ rừng để “hút” đầu tư vào lâm nghiệp