Trả lời Công văn của Bộ Tài chính về việc góp ý Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2010, Nghị định số 04/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi tắt là Dự thảo), VCCI đã đưa ra một số băn khoăn.

p/Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính, đến năm 2016, có 656 DN sử dụng hóa đơn điện tử

Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính, đến năm 2016, có 656 DN sử dụng hóa đơn điện tử

Trước hết, đại diện VCCI cho rằng, theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính, đến năm 2016, có 656 DN sử dụng hóa đơn điện tử. Mặc dù, số DN đã tăng gần gấp đôi so với năm 2015. Tuy nhiên, đây là con số quá nhỏ so với tổng số DN đang hoạt động trên thị trường. Vậy, trong 04 năm tới, mục tiêu “90% DN sẽ sử dụng hóa đơn điện tử hoặc 90% lượng hàng hóa được mua bán (lưu thông) bằng hóa đơn điện tử” liệu có khả thi?

Dự thảo cũng đưa ra quy định đối tượng bắt buộc phải sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế từ ngày 01/01/2018. Theo đó, các đối tượng này gồm: các DN mới thành lập; các DN, tổ chức đang mua hóa đơn của cơ quan thuế gồm (DN vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn); DN có rủi ro theo thông báo của cơ quan thuế và tổ chức, DN khác thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo thông báo của cơ quan thuế.

VCCI đề nghị ban soạn thảo nên cân nhắc lại quy định này. Bởi vì, theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 32/2011 thì để được sử dụng hóa đơn điện tử, DN phải đáp ứng một số điều kiện nhất định (nhân lực, cơ sở vật chất…). Có nghĩa, không phải DN nào cũng năng lực để có thể sử dụng được hóa đơn điện tử. Với tính chất này, dự thảo yêu cầu các DN mới thành lập, các DN, tổ chức đang mua hóa đơn của cơ quan thuế (trong đó, có nhiều DN không đáp ứng đủ điều kiện để được sử dụng hóa đơn điện tử…) dường như là chưa hợp lý và thiếu tính khả thi.

Theo lập luận của VCCI, hiện tại, việc xác định DN sử dụng hóa đơn điện tử dựa vào “khả năng” các DN có thể sử dụng được hóa đơn này không, vì các quy định đang đặt ra các điều kiện cho các DN này.
Dự thảo cũng đặt ra yêu cầu từ ngày 01/01/2019, 30% các tổ chức, DN còn lại sẽ sử dụng hoá đơn điện tử. VCCI đưa ra ba câu hỏi về vấn đề này: Thứ nhất, 30% các tổ chức, DN còn lại là các tổ chức, DN nào? Tiếp đến, 30% là tỷ lệ phải sử dụng hóa đơn điện tử hay hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế? Cuối cùng là tiêu chí nào để lựa chọn 30% các tổ chức, DN còn lại bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử/hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế?