(DĐDN) - Ngành Bao bì SCG – thành viên của tập đoàn SCG đã chính thức khởi động thành công dây chuyền sản xuất giấy thứ hai tại nhà máy giấy Kraft Vina Việt Nam.

giay Giấy bao bì chất lượng từ Kraft Vina Việt Nam

Theo đó, lô hàng giấy cuộn gợn sóng (Corrugated Medium Paper) đầu tiên đã xuất xưởng vào cuối tháng 10/2016, sớm hơn so với kế hoạch dự tính trước đó là Quý 2/2017.

Ông Sangchai Wiriyaumpaiwong - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giấy Kraft Vina (Việt Nam) cho biết, thành công này đã khẳng định vị trí dẫn đầu mạnh mẽ của ngành Bao bì SCG. Thiết bị mới đã cho phép ngành bao bì SCG tăng thêm 243.500 tấn sản lượng vào danh mục sản phẩm hằng năm, nhờ vào công suất máy mới và lợi ích từ tối ưu hoá hiệu suất máy. Kết quả là tăng gấp đôi sản lượng hiện tại ở Việt Nam và góp phần đưa tổng sản lượng của ngành Bao bì SCG lên 2,6 triệu tấn giấy bao bì tại các thị trường chiến lược tại Đông Nam Á bao gồm Thái Lan, Việt Nam và Philipin.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giấy Kraft Vina cũng cam kết mạnh mẽ về phát triển bền vững, đặt nhận thức về môi trường lên hàng đầu.

Nam Phong