Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa chấp thuận phương án phát hành trái phiếu năm 2017 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID), tổng mệnh giá phát hành tối đa là 20.000 tỷ đồng.

1 2 3 4 5 6 7 8