Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa thông báo đã tất toán toàn bộ khoản vay từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đồng thời có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 16.000 tỷ đồng và bán trên 50% vốn cho đối tác ngoại.

1 2 3 4 5 6 7 8