Giao diện trang chủ hệ tri thức Việt số hóa

Giao diện trang chủ hệ tri thức Việt số hóa tại địa chỉ https: itrithuc.vn

Cụ thể, để tiếp tục đẩy mạnh triển khai Hệ tri thức Việt số hóa, Phó Thủ tướng giao các bộ, cơ quan chủ động phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ đóng góp các thông tin, dữ liệu công khai đối với các hoạt động chuyên ngành vào Hệ tri thức Việt số hóa theo nội dung nêu tại Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa và công văn số 186/BKHCN-TTKHCN ngày 19/1/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Được triển khai bắt đầu từ 1/1/2018, Hệ tri thức Việt số hóa được xây dựng hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ tri thức tổng hợp trong mọi lĩnh vực, góp phần thúc đẩy, tạo điều kiện để mọi người dân học tập, làm chủ tri thức, tăng cường nghiên cứu sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, thúc đẩy phát triển đất nước.

“Việc xây dựng và triển khai Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” sẽ góp phần thúc đẩy, tạo điều kiện để mọi người dân học tập suốt đời, làm chủ tri thức; tăng cường sáng tạo nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; phát huy sức mạnh trí tuệ của toàn dân, thúc đẩy quá trình phát triển đất nước”, quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho hay.

Sau một quá trình xây dựng, Hệ tri thức Việt số hóa cũng bước đầu tạo ra được một hệ sinh thái tri thức toàn diện, đa dạng đầu tiên tại Việt Nam với 4 thành phần chính bao gồm: Hệ tri thức, Dữ liệu mở, Ngân hàng hỏi đáp và Kho ứng dụng do các doanh nghiệp và cá nhân phát triển.

Cụ thể, hợp phần Hệ tri thức là nền tảng tổng hợp mọi tri thức của đề án. Các tri thức này được hệ thống hóa và được cấu trúc tạo thuận lợi cho người dân học tập, nghiên cứu ở các trình độ khác nhau đồng thời cho phép cộng đồng tham gia thêm mới, chỉnh sửa để xây dựng bách khoa nội dung số hóa Việt.

Kho dữ liệu mở là nơi tập hợp các thông tin và dữ liệu được đóng góp bởi các cơ quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân. Bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận kho dữ liệu để giải quyết các nhu cầu của mình.

Ngân hàng hỏi đáp là nơi cung cấp các ứng dụng để mọi người dân có thể dễ dàng đặt câu hỏi và tra cứu kiến thức trên mọi lĩnh vực, mọi lúc mọi nơi và cho phép người dùng tương tác với nhiều mạng xã hội và diễn đàn khác nhau.

Cuối cùng Kho ứng dụng là nền tảng để tất cả các nhà phát triển độc lập có thể dễ dàng kết nối vào hệ sinh thái chung của đề án và phát hành ứng dụng. Kho ứng dụng này do các doanh nghiệp hay cá nhân phát triển và tích hợp dựa trên các nền tảng công nghệ mới.

Về mục đích của Hệ tri thức số hóa, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam từng cho biết: "Hệ tri thức số hóa mà chúng ta xây dựng là của chung và chúng ta sẽ cùng nhau chung sức để nuôi dưỡng sao cho hạt mầm ngày hôm nay được reo sẽ được bén rễ và đơm hoa kết trái".

Việc đóng góp dữ liệu người dân có thể tham gia với nhiều hình thức, từ nền tảng web, ứng dụng cho thiết bị di động cũng như qua tin nhắn điện thoại. Với nền tảng web, người dùng có thể truy cập tại địa chỉ https:itrithuc.vn. Người dùng cũng có thể tải các ứng dụng cho các thiết bị di động với các nền tảng khác nhau. Tin nhắn điện thoại hiện chỉ sử dụng đối với Ngân hàng hỏi đáp. Người dùng có thể nhắn tin tới đầu số 1001 để đặt câu hỏi miễn phí dù ở bất cứ đâu.

Tuy nhiên, để đảm bảo các thông tin được cung cấp một cách chính xác, tin cậy các tri thức sẽ được thẩm định, hiệu chỉnh bởi các nhà khoa học, các chuyên gia để hình thành hệ tri thức toàn diện cho người Việt, vừa đáp ứng nhu cầu hiểu biết cơ bản cho người dân, vừa đem những kiến thức chuyên sâu nhất, hiện đại nhất của khoa học, kỹ thuật thế giới đến cộng đồng.

Mặt khác, để nguồn dữ liệu quý giá này có thể lan tỏa và phát huy hiệu quả trong cộng đồng, trước tiên cần tạo cho người dân nhu cầu tìm hiểu tri thức thông qua việc tạo nên một nền tảng môi trường hướng tới kinh tế tri thức, một tinh thần sáng tạo và khởi nghiệp mạnh mẽ.

Điều đó đặt ra cho thành phố Hà Nội cần cải thiện mạnh môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp; phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; xây dựng và từng bước hình thành các điều kiện để phát triển thành phố thông minh…