Ngày 12/1, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 2018.

Năm 2017, Vietcombank nghiêm túc thực hiện các chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của NHNN, bám sát diễn biến thị trường, quán triệt phương châm và quan điểm chỉ đạo điều hành đã đề ra ngay từ đầu năm, toàn hệ thống Vietcombank đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả hết sức ấn tượng, hoàn thành đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực, tiếp tục củng cố và gia tăng vị thế cạnh tranh trên thị trường.

Với hơn 11.000 tỷ đồng, VCB là ngân hang đạt lợi nhuận cao nhất cho đến thời điểm hiện tại

Với hơn 11.000 tỷ đồng, VCB là ngân hang đạt lợi nhuận cao nhất cho đến thời điểm hiện tại

Năm 2017 là năm mà Vietcombank đã đạt nhiều con số ấn tượng, vượt xa so với kế hoạch. Theo đó, huy động vốn của ngân hàng tính đến cuối năm 2017 đạt 889.724 tỷ đồng, tăng 38,7% so với năm 2016, thực hiện 118% kế hoạch 2017. Tốc độ tăng trưởng huy động vốn bán buôn và bán lẻ lần lượt là 19,6% và 21,9%. Huy động vốn từ khối FDI đạt 72.380 tỷ đồng, tăng 28,1% so với 2016, thực hiện 113,3% kế hoạch 2017.

Trong tổng nguồn vốn, huy động vốn không kỳ hạn thị trường I tăng 27,2% so với 2016 (chiếm tỷ trọng 29,4% vốn huy động). Huy động vốn ngoại tệ đạt gần 6 tỷ USD, tăng 17,6% so với 2016, chiếm tỷ trọng 18,2%, đạt 109,7% kế hoạch 2017. Số lượng khách hàng bán buôn huy động mới đạt 154 khách hàng, thực hiện 133,9% kế hoạch 2017.

Dư nợ tín dụng đạt 553.053 tỷ đồng, tăng 17,2% so với 2016. Cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo đúng định hướng gia tăng tỷ trọng tín dụng bán lẻ và giảm dần tín dụng bán buôn. Tỷ trọng tín dụng bán buôn/bán lẻ tương ứng là 59,2%/40,8%; trong khi 2016 cơ cấu là 66,9%/33,1%.

Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn được cơ cấu theo hướng mở rộng tỷ trọng tín dụng ngắn hạn và tiếp tục kiểm soát tỷ trọng tín dụng trung dài hạn dưới mức 46%. Dư nợ cho vay khách hàng FDI đạt 39.692 tỷ đồng, tăng 27% so với 2016, thực hiện 90,7% kế hoạch 2017. Dư nợ khách hàng bán buôn tín dụng mới đạt 20.547 tỷ đồng, thực hiện 129,5% kế hoạch 2017. Số lượng khách hàng bán buôn tín dụng mới đạt 297 khách hàng, thực hiện 144,9% kế hoạch 2017

Bên cạnh đó, chất lượng tín dụng luôn được kiểm soát chặt chẽ với tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,11%, giảm 0,35 điểm % so với cuối năm 2016. Dự phòng rủi ro đã trích 6.187,5 tỷ đồng. Dư quỹ dự phòng rủi ro 8.190 tỷ đồng, bằng 132,7% tổng dư nợ xấu.

Vietcombank đã giữ vững vị thế dẫn đầu về thị phần kinh doanh và dịch vụ ngoại tệ. Doanh số mua bán ngoại tệ (không bao gồm giao dịch liên ngân hàng) đạt 45,1 tỷ USD, tăng 27,2% so cùng kỳ, thực hiện 120,3% kế hoạch 2017. Dịch vụ chuyển tiền kiều hối đạt 1,9 tỷ USD, tăng 14,9% so cùng kỳ.

Chỉ số lợi nhuận trên tổng tài sản và lợi nhuận trên vốn (ROAA, ROAE) đạt tương ứng là 0,98% và 17,78%. Tỷ lệ NIM đạt 2,47%; tỷ trọng thu ngoài lãi/tổng thu nhập đạt 25,2%.

Lợi nhuận trước thuế trước dự phòng rủi ro của ngân hàng ghi nhận 17.206 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ 2016 và đạt 111% kế hoạch 2017. Sau khi trừ dự phòng, lợi nhuận trước thuế đạt 11.018 tỷ đồng, tăng 32,9% so với năm 2016, thực hiện 116% kế hoạch 2017 và là con số cao nhất từ trước tới nay. Với hơn 11.000 tỷ đồng, đây được xem là lợi nhuận cao nhất của ngân hàng Việt đạt được cho đến thời điểm hiện tại.

Năm 2017, Cổ phiếu VCB tiếp tục có mức giá cao nhất ngành, liên tục nằm trong top 3 doanh nghiệp có mức vốn hóa lớn nhất thị trường, tính đến thời điểm hiện tại mức cổ phiếu đạt 58.000 đồng.

Xác định phương châm hành động Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững và quan điểm điều hành Đổi mới - Kỷ cương - Trách nhiệm, "năm 2018 toàn hệ thống Vietcombank đẩy mạnh các mảng hoạt động, thực hiện thắng lợi kế hoạch theo đúng định hướng của Chính phủ và NHNN với một số chỉ tiêu chính được xác định: Tổng tài sản tăng 14%; Huy động vốn từ nền kinh tế tăng 17%; Tín dụng tăng 16%; Tỉ lệ nợ xấu dưới mức 1,0% và lợi nhuận trước thuế 12.000 tỷ đồng" - ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT Vietcombank chia sẻ.

Tại Hội nghị Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng đã đánh giá cao những kết quả mà Vietcombank đạt được và chỉ đạo: “Vietcombank cần tập trung triển khai để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và vươn tầm khu vực, đạt được mục tiêu đã đề ra là trở thành ngân hàng số 1 Việt Nam, một trong 100 tập đoàn tài chính ngân hàng hàng đầu khu vực; một trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới và được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất vào năm 2020.”

Phó Chủ tịch nước đã trao tặng phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cho các tập thể và các nhân xuất sắc của Vietcombank

Với những kết quả hoạt động xuất sắc của Vietcombank cũng như những cố gắng, nỗ lực to lớn của các tập thể và cá nhân trong hệ thống Vietcombank, nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất và Nhì tặng các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc.