Agribank là một trong 6 tổ chức tín dụng được lựa chọn thí điểm Nghị quyết 42/2017/QH14 về xử lý nợ xấu

Agribank là một trong 6 tổ chức tín dụng được lựa chọn thí điểm Nghị quyết 42/2017/QH14 về xử lý nợ xấu

Lý do là Công ty đến hạn thực hiện nghĩa vụ mà không thực hiện được/đúng nghĩa vụ trả nợ theo cam kết, vi phạm nghĩa vụ trả nợ với ngân hàng.

Tài sản đảm bảo bị thu giữ là toàn bộ các tài sản Công ty đã thế chấp tại Agribank chi nhánh Bình Định theo 2 Hợp đồng thế chấp tài sản gồm Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và bất động sản số 8/10.2 ngày 08/10/2010 và Hợp đồng thế chấp động sản và quyền tài sản số 8/10.3 ngày 08/10/2010; cùng các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung kèm theo, tài sản bảo đảm bị thu giữ.

Ngoài ra, theo thỏa thuận khác, Ngân hàng cũng thu giữ các tài sản gắn với tài sản thế chấp và các tài sản khác gắn liền với thửa đất đã thế chấp mà Khoáng sản miền Trung (và/hoặc bên khác) tự ý đầu tư, xây dựng thêm sau thời điểm ký kết hợp đồng thế chấp; hoặc tài sản đã hình thành trước đó nhưng Công ty không thông báo cho Ngân hàng biết. Toàn bộ tài sản thế chấp nêu trên được đặt, gắn liền trên thửa đất thuê tại địa chỉ Cụm Công nghiệp Hoài Đức, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Cụ thể, về bất động sản, dựa trên hợp đồng và các cam kết hai bên, ngân hàng thu giữ cả các tài sản gắn với tài sản thế chấp và các tài sản khác gắn liền với thửa đất đã thế chấp mà Công ty CP Khoáng sản miền Trung (và/hoặc Bên khác) tự ý đầu tư, xây dựng thêm sau thời điểm ký kết hợp đồng thế chấp hoặc tài sản đã hình thành trước đó nhưng Công ty CP Khoáng sản miền Trung không thông báo cho Ngân hàng biết.

Toàn bộ tài sản thế chấp nêu trên được đặt, gắn liền trên thửa đất thuê tại địa chỉ Cụm Công nghiệp Hoài Đức, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, theo Giấy chứng nhận QSD đất QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được Sở TN&MT Bình Định cấp.

Về quyền khai thác khoáng sản, Agribank thu giữ toàn bộ tại các điểm mỏ hiện có theo các Giấy phép khai thác khoáng sản do UBND tỉnh Bình Định cấp, gồm: Giấy phép số 04/GP-UBND cấp ngày 12/01/2010; Giấy phép số 06/GP-UBND cấp ngày 21/01/2010.

Thời gian thu giữ dự kiến từ ngày 16/11/2017 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.

Agribank đồng thời thông báo, Công ty CP Khoáng sản miền Trung phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm. Trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.

Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu Công ty CP Khoáng sản miền Trung có dấu hiệu cản trở hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.

Được biết, Agribank là một trong 6 tổ chức tín dụng được lựa chọn thí điểm Nghị quyết 42/2017/QH14 về xử lý nợ xấu cùng với các ngân hàng Sacombank, ACB, BIDV, Techcombank, VietinBank. 

Từ khi thực hiện xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Agribank vẫn là ngân hàng tiên phong nhất trong việc bán thanh lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ xấu. Khác với các ngân hàng thi thoảng mới có thông báo về bán tài sản thì Agribank lại thông báo rất thường xuyên, liên tục cập nhật các tài sản mới. Các tài sản của ngân hàng đưa ra bán đấu giá thường có giá trị khá lớn, có tài sản vài tỷ, có tài sản cả trăm tỷ đồng.