Moodys cũng giữ nguyên xếp hạng một số mục như tiền gửi bằng đồng nội tệ, tín nhiệm nhà phát hành bằng đồng nội tệ và đồng ngoại tệ của BIDV ở mức B1- Không trọng yếu. Xếp hạng tiền gửi bằng đồng ngoại tệ cũng được Moodys giữ nguyên ở mức B2 – Không trọng yếu. Và xếp hạng Đánh giá Rủi ro Đối tác (CRA) của BIDV được Moodys giữ nguyên bậc B1(cr) - Không trọng yếu.

p/Việc nâng xếp hạng BCA của BIDV xuất phát từ tính ổn định, cũng như sự cải thiện tài chính của ngân hàng.

Việc nâng xếp hạng BCA của BIDV xuất phát từ tính ổn định, cũng như sự cải thiện tài chính của ngân hàng.

Ổn định phát sinh nợ có vấn đề

Việc Moodys giữ nguyên xếp hạng tiền gửi nội tệ cũng như xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng cả đồng nội tệ và ngoại tệ, đồng thời nâng bậc BCA phản ánh một giả định của Moodys rằng BIDV sẽ nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam (B1, tích cực) lúc cần thiết.

Việc nâng xếp hạng BCA của BIDV xuất phát từ tính ổn định của chất lượng tài sản cũng như sự cải thiện trong tình hình tài chính của ngân hàng này.

Tỷ lệ khoản vay có vấn đề của BIDV giảm từ 8,4% (tại thời điểm cuối năm 2016) xuống 7,9% (tính tới thời điểm cuối tháng 9/2017), chủ yếu là nhờ tăng trưởng tín dụng cũng như việc giữ ổn định phát sinh nợ có vấn đề tại các khoản vay mới (theo định nghĩa của Moodys, khoản vay có vấn đề là tổng dư nợ nằm ở nhóm 2-5 theo tiêu chuẩn kế toán Việt Nam và trái phiếu do Công ty Quản lý Tài sản của các tổ chức Tín dụng Việt Nam-VAMC phát hành ra.

Chuyển trọng tâm sang tín dụng bán lẻ

Trước đó, vào tháng 8/2017, Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm toàn cầu Standard & Poors (S&P) đã công bố xếp hạng tín nhiệm định kỳ năm 2017 của BIDV với triển vọng chung ở mức ổn đinh. Cụ thể, xếp hạng nhà phát hành dài hạn ở mức B+, nhà phát hành ngắn hạn ở mức B; và triển vọng ổn định.

  Tỷ lệ khoản vay có vấn đề của BIDV giảm từ 8,4% (cuối năm 2016) xuống 7,9% (cuối tháng 9/2017), chủ yếu là nhờ tăng trưởng tín dụng cũng như việc giữ ổn định phát sinh nợ có vấn đề tại các khoản vay mới.

Theo S&P, kết quả xếp hạng của BIDV phản ánh khả năng sinh lời và chất lượng tài sản khá so với các ngân hàng trong nước, đứng đầu trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần về tổng tài sản, lớn thứ 2 về dư nợ, huy động vốn từ khách hàng và mạng lưới phân phối – ngân hàng chiếm khoảng 13% thị phần tín dụng và 12% thị phần tiền gửi.

Thanh khoản của BIDV được hỗ trợ bởi tiền gửi ổn định và khả năng tiếp cận những nguồn vốn từ Chính phủ cũng như nguồn vốn hỗ trợ cho các dự án phát triển từ các tổ chức quốc tế.

S&P cũng ghi nhận BIDV đạt được bước tiến trong việc phát triển ngân hàng bán lẻ, đồng thời đánh giá việc BIDV đang chuyển trọng tâm sang tín dụng bán lẻ sẽ giúp đa dạng hóa danh mục cho vay của ngân hàng và cải thiện khả năng sinh lời. Ngoài ra, S&P đánh giá khả năng ngân hàng nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ nhờ vào tầm quan trọng trong hệ thống.

Triển vọng “ổn định” phản ánh dự báo của S&P về việc BIDV sẽ tiếp tục duy trì khả năng sinh lời khá, chất lượng tài sản cải thiện, xử lý nợ xấu, nợ tồn đọng trong vòng 12 – 18 tháng tới.