Phó Thủ tướng đồng ý Đài Truyền hình Việt Nam kéo dài thời hạn hoàn thành bán cổ phần lần đầu đến ngày 30/9/2017 và không phải điều chỉnh lại giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2015 đã được Đài Truyền hình Việt Nam công bố.

Đài Truyền hình Việt Nam có trách nhiệm thực hiện cổ phần hóa VTVcab theo đúng quy định; cập nhật biến động tài sản (nếu có), cáo bạch và điều chỉnh giá trị phần vốn nhà nước tăng lên (nếu có) khi quyết toán và chuyển thành công ty cổ phần.

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước có văn bản gửi Đài truyền hình Việt Nam, Công ty TNHH MTV Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab), Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thông báo về kết quả định giá VTVcab khi cổ phần hoá.

Kiểm toán Nhà nước cho biết, sau kiểm toán tổng giá trị tài sản của VTVcab là 4.278 tỷ đồng, tăng 279 tỷ so với con số do CPA định giá.

Giá trị thực tế của VTVcab cũng tăng 279 tỷ đồng sau kiểm toán và đạt 4.234 tỷ đồng. Tổng giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại đây sau kiểm toán đạt 2.684 tỷ đồng, tăng 278 tỷ đồng so với con số của CPA kiểm toán.

Ngoài ra, giá trị doanh nghiệp, giá trị phần vốn góp nhà nước tại VTVcab tại thời điểm 1/1/2016 theo phương pháp tài sản do CPA Việt Nam và VTVcab đề xuất vẫn chưa hợp lý, qua kiểm toán xác định tăng thêm giá trị doanh nghiệp là 279,05 tỷ đồng, tương đương 6,9%; giá trị vốn nhà nước tăng 277,9 tỷ đồng tương đương tăng 11,6%.

Giữa tháng 7, VTVCab đã có thư mời nhà đầu tư chiến lược tham gia mua tối thiểu 10% vốn điều lệ VTVCab.

Theo tiêu chí của VTVCab, nhà đầu tư chiến lược là tổ chức trong và ngoài nước có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng, thời gian hoạt động trong lĩnh vực truyền hình trả tiền và/hoặc viễn thông hoặc lĩnh vực tài chính tối thiểu là 5 năm. Ngoài ra, báo cáo tài chính được kiểm toán của ba năm liên tiếp (2014, 2015, 2016) có lãi và không có lỗ lũy kế, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2016 tối thiểu 10%.

VTV Cab thành lập vào năm 2012, tiền thân là Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật cáp trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam. Doanh nghiệp này hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, quảng cáo truyền hình, môi giới bản quyền, viễn thông có dây.