Lợi nhuận quý 1 của SDU sụt giảm gần 50%

Lợi nhuận quý 1 của SDU sụt giảm gần 50%

Trong quý 1/2018, doanh thu thực hiện của SDU chủ yếu là doanh thu kinh doanh dịch vụ tòa nhà và cho thuê nhà văn phòng, ghi nhận 6,7 tỷ đồng (giảm 6,4% so với cùng kỳ). Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt hơn 705 triệu đồng, tăng gần 52 lần so với cùng kỳ. Trong quý 1, Công ty không ghi nhận khoản giảm trừ doanh thu.

Về các khoản mục chi phí, SDU cũng không phát sinh khoản chi phí bán hàng trong quý 1. Chi phí tài chính tăng 32%, ghi nhận 1,2 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 32%, từ 2,2 tỷ đồng ở quý 1/2017 lên gần 2,9 tỷ đồng trong quý 1/2018. Theo đó, lợi nhuận quý 1/2018 của SDU giảm 49,5% so với cùng kỳ, đạt hơn 334 triệu đồng.

Tính đến hết tháng 3/2018, nợ phải trả của SDU còn 654 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu là 343 tỷ đồng, như vậy tỷ lệ nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu của SDU là 190%. Với tình hình sản xuất, kinh doanh khó khăn như hiện nay, thì áp lực trả nợ của SDU là rất lớn.

SDU tiền thân là CTCP Đô thị Sông Đà được thành lập vào năm 2007 với mong muốn tạo ra một đối trọng với CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico).

Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thành lập và phát triển, những con số về tình hình tài chính của SDU đã tạo tâm lý bất an cho các nhà đầu tư chiến lược, thách thức sự kiên nhẫn của cổ đông. Đặc biệt kể từ năm 2012, mức sinh lời của SDU chỉ ở ngưỡng tiệm cận điểm hòa vốn với chỉ tiêu lợi nhuận lần lượt 2,2 tỷ đồng năm 2012; 1,5 tỷ đồng năm 2013; 2,6 tỷ đồng năm 2014; 1 tỷ đồng năm 2015 và 4,8 tỷ đồng vào năm 2016.

Trong khoảng thời gian gần đây, Chủ tịch HĐQT của SDU ông Hoàng Văn Anh liên tục đăng ký mua vào cổ phiếu SDU với số lượng lớn từ 1 triệu đến 1,5 triệu cổ phiếu, tuy nhiên lượng mua được lại rất nhỏ. Hiện số lượng cổ phiếu của ông Hoàng Văn Anh đang nắm giữ là 3.339.900 CP (tỷ lệ 16,7%).

Trong khoảng 1 năm trở lại đây, cổ phiếu SDU đã sụt giảm từ mức 35.300 đồng xuống còn 10.800 đồng/cổ phiếu như hiện nay, như vậy cổ phiếu này đã mất tới gần 70% giá trị.