Ông Trần Ngọc Nguyên - TGĐ Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn (BSR) - đơn vị quản lý, vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất cho biết: “Những năm đầu mới đi vào vận hành, BSR gặp không ít khó khăn, tuy nhiên, từ năm 2013 nhà máy bắt đầu vận hành ổn định và ngày càng có hiệu quả”.

p/TGĐ Trần Ngọc Nguyên đang chỉ đạo sản xuất, nhiều giải pháp tối ưu được đưa ra góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất

TGĐ Trần Ngọc Nguyên đang chỉ đạo sản xuất, nhiều giải pháp tối ưu được đưa ra góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất

Lãi vay giảm mạnh

Theo ông Nguyên, năm 2016, tổng lãi vay của BSR phải trả đã giảm 63% so với năm 2011, 6 tháng đầu năm 2017, lãi vay giảm tiếp 18% so với cùng kỳ 2016. Tính tới cuối năm tài chính 2016, tổng tài sản của công ty đã đạt con số 61.319 tỷ đồng.

Thống kê tài chính cho thấy, các chỉ số thanh toán của BSR có xu hướng tăng qua các năm, điều đó chứng tỏ khả năng thanh toán các khoản nợ của công ty ngày càng tốt. Thực tế, trong cơ cấu tài chính, tỷ lệ nợ vay liên tục giảm xuống do trả dần các khoản nợ gốc vay dài hạn. Nếu như năm 2010, năm BSR tiếp nhận nhà máy Lọc dầu Dung Quất, dư nợ vay khi đó là 41.387 tỷ đồng, thì đến hết quý II/2017, nợ vay giảm mạnh chỉ còn 13.555 tỷ đồng. Việc nợ gốc vay dài hạn giảm dần giúp giảm đáng kể chi phí lãi vay. Cụ thể: năm 2016, tổng lãi vay mà BSR phải chi trả là 605 tỷ đồng, giảm 63% so với năm 2011, 6 tháng năm 2017, lãi vay giảm tiếp 18% so với cùng kỳ 2016.

Tính đến cuối quý II/2017, số dư tiền và các khoản tương đương tiền của BSR đạt 15.179 tỷ đồng, chiếm 28% tổng tài sản. Lượng tiền lớn cùng với dòng tiền hoạt động kinh doanh giúp BSR đáp ứng nhu cầu trả nợ, đảm bảo khả năng thanh toán, đầu tư mở rộng sản xuất. Theo các chuyên gia tài chính, để có được tốc độ chi trả tốt như vậy, quan trọng là bởi dòng tiền hoạt động kinh doanh của BSR duy trì khá tốt qua các năm.

Báo cáo tài chính của BSR cũng cho thấy, qua các năm, tỷ số thanh toán tổng quát và thanh toán hiện hành đều lớn hơn 1, đặc biệt là giai đoạn năm 2015 trở về sau tỷ số này đều lớn hơn 2. Bên cạnh đó, khả năng thanh toán nhanh đều lớn hơn 0,5 và bắt đầu từ năm 2014 tỷ số này lớn hơn 1 đã chứng tỏ BSR có khả năng thanh toán nằm trong ngưỡng an toàn. Ngoài ra, các chỉ số này cũng có xu hướng tăng qua các năm cho thấy khả năng thanh toán các khoản nợ của Công ty ngày càng tốt.

  BSR phấn đấu trở thành một tổng công ty thuộc PVN đi tiên phong và ở đẳng cấp quốc tế trong lĩnh vực lọc hóa dầu.

Ở góc độ quản lý doanh nghiệp, ông Nguyên cho rằng, BSR đã áp dụng tốt các giải pháp về tài chính như kết hợp hạn mức tín dụng và tiền gửi kỳ hạn linh hoạt, cân đối dòng tiền thu chi, đề xuất các giải pháp điều hành dòng tiền mang lại hiệu quả cao nhất, thực hiện các giải pháp để thu xếp ngoại tệ thanh toán kịp thời trong tháng với chi phí thấp.

Hiệu quả tăng cao

Số liệu từ báo cáo tài chính, năm 2016, doanh thu của BSR đạt 73.598 tỷ đồng, trong khi năm trước ở mức 95.064 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 4.492 tỷ đồng.

Lý giải sự sụt giảm so với mức 6.170 tỷ đồng năm trước đó, ông Nguyên cho biết: “Bên cạnh việc giá dầu giảm sâu, thì cơ chế thu điều tiết theo Quyết định số 952/QĐ-TTg không còn phù hợp trong bối cảnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện các Hiệp định thương mại tự do thấp hơn nhiều so với mức thuế suất đang áp dụng cho công ty. Điều đó làm giá bán sản phẩm Dung Quất cao hơn nhiều so với hàng nhập khẩu”.

Trước những băn khoăn giai đoạn 2013-2016, tổng tài sản của BSR có sự sụt giảm trung bình 10,52%, ông Nguyên phân tích, nguyên nhân chính đến từ việc giảm quy mô vốn lưu động do sự sụt giảm giá dầu thô trong các năm qua. Các tài sản cố định của công ty chủ yếu là hệ thống máy móc, thiết bị, phân xưởng công nghệ cao, có giá trị lớn. Tuy nhiên, giai đoạn tới, quy mô tài sản sẽ có sự tăng trưởng mạnh do dự án nâng cấp mở rộng đang được triển khai và dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ cuối năm 2021.

Cơ cấu tài sản giai đoạn 2013-2016 thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng tài sản dài hạn, giảm tỷ trọng tài sản ngắn hạn. Phần lớn sự thay đổi này đến từ việc quy mô vốn lưu động sụt giảm do giá dầu thô nguyên liệu giảm mạnh.

Tuy nhiên, mọi việc đã khác. Năm 2017, BSR được tự quyết giá bán, do đó giá sản phẩm của Dung Quất có tính linh hoạt hơn, tăng khả năng cạnh tranh. Qua 6 tháng đầu năm, Công ty TNHH Một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đạt 38.652 tỷ đồng doanh thu thuần và 3.832 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 15% và 266% so với cùng kỳ năm ngoái.

Song song với nâng cao hiệu quả hoạt động, BSR cũng chú trọng công tác quản lý chi phí và giá thành. BSR đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm kiểm soát chi phí từ cách phân loại chi phí, phân bổ chi phí, xây dựng bộ định mức kinh tế kỹ thuật, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh. Năm 2010, BSR phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý Dầu khí - Viện Dầu khí Việt Nam (EMC) xây dựng 7 bộ định mức Kinh tế - Kỹ thuật chính phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, được ban hành và áp dụng từ tháng 5/2011. Đây là công cụ quan trọng để tính toán và kiểm soát các chỉ tiêu kỹ thuật, giá trị sản phẩm, chi phí, cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Hiện nay BSR đang triển khai cùng lúc 2 nhiệm vụ đặc biệt quan trọng: Đó là triển khai nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất có tổng mức đầu tư 1,813 tỷ USD. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2021 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2022, nâng công suất chế biến dầu thô của Nhà máy đạt 8,5 triệu tấn/năm với chất lượng sản phẩm đầu ra đáp ứng tiêu chuẩn EURO V, nâng độ linh động lựa chọn nguyên liệu dầu thô của nhà máy.

Và nhiệm vụ thứ 2 là tiến hành cổ phần hóa Công ty với lộ trình phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO) vào cuối năm 2017. Nhà máy lọc dầu Dung Quất được định giá 3,2 tỷ USD (72.879 tỷ đồng), Nhà nước dự kiến sẽ nắm dưới 50% vốn tại đây.

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư phát triển bền vững, BSR phấn đấu trở thành một tổng công ty thuộc PVN đi tiên phong và ở đẳng cấp quốc tế trong lĩnh vực lọc hóa dầu, tạo nên một thương hiệu Việt, thể hiện tầm vóc trí tuệ và niềm tự hào Việt Nam trên trường quốc tế.