TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì một hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp

TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì một hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Công Thương đang chủ trì soạn thảo Dự thảo Luật cạnh tranh với nhiều sửa đổi quan trọng về: đối tượng chịu tác động; các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; tập trung kinh tế; cơ quan quản lý cạnh tranh…Dự kiến, ngày 10 tới đây, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng với Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến doanh nghiệp về Dự thảo Luật cạnh tranh (sửa đổi). 

Luật cạnh tranh là một trong những đạo luật quan trọng trong khung khổ pháp luật về doanh nghiệp, có tác động mạnh mẽ tới môi trường cạnh tranh kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Luật cạnh tranh ra đời từ năm 2005 những hiện nay trên thị trường kinh doanh vẫn xuất hiện ngày càng nhiều những hành vi cạnh tranh không lành mạnh khiến môi trường kinh doanh đang bị méo mó. Từ yêu cầu thực tế tại môi trường kinh doanh của Việt Nam, yêu cầu cấp thiết phải điều chỉnh và phân công lại trách nhiệm của cơ quan làm nhiệm vụ này. 

Theo số liệu từ Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) trong 12 năm thực thi các quy định về chống các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, tính đến năm 2015 cơ quan này tiếp nhận hơn 300 trường hợp khiếu nại, đã tiến hành điều tra và giải quyết 150/158 trường hợp.

Các chuyên gia nhận định, sau 12 năm thực thi Luật, số lượng các trường hợp vi phạm cạnh tranh không lành mạnh được giải quyết còn khá ít. Các chuyên gia cũng cho rằng, bên cạnh lý do về thể chế, thủ tục, thì các trường hợp không đưa đơn khiếu nại tới cơ quan chịu trách nhiệm “cầm cân nảy mực” là do chưa tạo được niềm tin cho doanh nghiệp nên hầu hết người tiêu dùng và doanh nghiệp tự thoả thuận với nhau, theo hình thức “đi đêm”.

Luật Cạnh tranh quy định kiểm soát các hành vi phản cạnh tranh, hành vi hạn chế cạnh tranh (hành vi thỏa thuận, lạm dụng, tập trung kinh tế) và cạnh tranh không lành mạnh. Mục tiêu của Luật Cạnh tranh là bảo vệ hoạt động cạnh tranh để thông qua đó duy trì môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng.

Các Doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp quan tâm tham dự và tham luận tại Hội thảo “Lấy ý kiến doanh nghiệp về Dự thảo Luật cạnh tranh (sửa đổi)” xin vui lòng điền Phiếu đăng ký tham dự (kèm theo Thư mời này) và gửi trước ngày 10/5/2017 tới: Ban Pháp chế, VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04. 6683 6545 / Fax: 04.35771459/04.35770632

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com