Tuần trước, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT - Xây dựng và trở thành tỉnh đi đầu trong việc hợp nhất, sáp nhập một số sở có nhiệm vụ, chức năng tương đồng.

Như vậy trong tương lai, bộ máy tổ chức hành chính sẽ bớt cồng kềnh. Chẳng hạn Sở GTVT - Xây dựng tỉnh Lào Cai có 26 nhiệm vụ và quyền hạn. Về cơ cấu tổ chức bộ máy, Sở GTVT- Xây dựng có không quá 3 phó Giám đốc. Điều này đồng nghĩa số lượng công việc tăng lên, chất lượng công việc đòi hỏi cao hơn nhưng nhân sự sẽ không phát sinh.

quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT

Lào Cai hợp nhất Sở GTVT và Sở Xây dựng Lào Cai.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ thì đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường áp dụng khoa học công nghệ, xây dựng chính quyền số là yêu cầu cấp thiết đối với các địa phương.

Hiện tại, Quảng Ninh là địa phương đi đầu cả nước trong xây dựng chính quyền điện tử. Trong quý I/2018, tỉnh đã hoàn thành và đưa 231 điểm cầu trực tuyến cấp xã vào hoạt động; tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử giữa các đơn vị trong toàn tỉnh đạt gần 96%. Đồng thời, tỉnh đã triển khai hệ thống một cửa điện tử đến 100% đơn vị trong toàn tỉnh.

Trong khu vực, ở cấp độ quốc gia, Singapore thiết lập nền tảng để phát triển một quốc gia thông minh và Chính phủ điện tử.

Chương trình Quốc gia thông minh do một vị Bộ trưởng điều hành và Văn phòng điều hành chương trình nằm chung với văn phòng Thủ tướng. Văn phòng này gồm hai bộ phận chính gồm di động thông minh (Smart Mobility) lấy MyTransport App làm công cụ điều hành hệ thống giao thông, và cuộc sống thông minh (Smart Living) được xây dựng dựa trên bộ khung đô thị thông minh (Smart HDB Town Framework) gồm bốn nội dung: quy hoạch thông minh (Smart Planning), môi trường thông minh (Smart Environment), kiến trúc thông minh (Smart Estate), và nơi ở thông minh (Smart Living).

Tại Diễn đàn cấp cao Công nghệ thông tin-truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Summit) 2018 với chủ đề “Hướng tới Chính phủ số và kinh tế số”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Chính phủ phải tự đổi mới, chuyển đổi để trở thành một Chính phủ của thời đại 4.0, có đủ năng lực quản trị phát triển quốc gia trong thời đại số.

Thủ tướng cho rằng, việc bảo đảm cho thành công là yếu tố con người, chuẩn bị nguồn nhân lực 4.0 là đòi hỏi cấp thiết cả trước mắt và lâu dài.

Bạn đang đọc bài viết Lào Cai đẩy mạnh “Chính phủ điện tử” tại chuyên mục Tâm điểm của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,