Xếp dỡ gạch nung tại Công ty cổ phần gạch ngói Hợp Thành.

Xếp dỡ gạch nung tại Công ty cổ phần gạch ngói Hợp Thành.

“ Cái khó ló cái khôn”

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Lạng Sơn, do lực lượng mỏng, thiếu nhân lực nên tỉnh đã huy động toàn xã hội vào công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, tự ý thức bảo vệ môi trường. Các kế hoạch tuyên truyền được triển khai đến các cấp huyện, xã , các đơn vị sản xuất kinh doanh và phối hợp với các tổ chức đoàn thể như: thanh niên, phụ nữ, MTTQ, cựu chiến binh… Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện kịp thời và ngăn chặn các hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Đối với doanh nghiệp, hàng năm duy trì công tác ký quỹ bảo vệ môi trường. Nếu doanh nghiệp nào không ký quỹ theo thời hạn sẽ cho chấm dứt hoạt động.

Do triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nên các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn phần lớn dã thực hiện việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường; báo cáo đánh giá tác động môi trường; các đề án bảo vệ môi trường; hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án. 

Ông Nguyễn Đình Duyệt - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Do kiểm soát kỹ, hiện nay, môi trường tỉnh Lạng Sơn vẫn trong mức cho phép, chưa có ô nhiễm nghiêm trọng. Có một vài nơi có biểu hiện ô nhiễm nhưng chưa có điểm nóng gây bức xúc. Nếu có, chúng tôi sẽ tập trung triển khai đôn đốc xử lý và tăng cường giám sát. Về cơ bản, chúng tôi đã kiểm soát được tình hình trên địa bàn".

Nỗ lực của doanh nghiệp

Các doanh nghiệp hoạt động liên quan đến khai thác khoáng sản để sản xuất xi măng, gạch ngói thường tác động lớn đến môi trường qua khí thải, khói bụi, nước thải, tiếng ồn. Tuy nhiên, qua khảo sát những doanh nghiệp hư Công ty cổ phần gạch ngói Hợp Thành , Công ty cp xi măng Lạng Sơn…kết quả cho thấy các DN này chấp hành khá tốt công tác bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Tại Công ty cổ phần gạch ngói Hợp Thành, hàng năm đều thực hiện quan trắc môi trường,  báo cáo đầy đủ liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đối với khí thải, bụi, tiếng ồn, nước thải… công ty đã đầu tư các biện pháp xử lý như xây dựng hệ thống mương thu gom nước chảy bề mặt; nhà kho chứa nguyên liệu than; xây dựng hệ thống ống khói xả khí thải cao 25 - 30 mét. Chất thải sản xuất, chất thải nguy hại, chất thải rắn được thu gom đúng nơi quy định. 

“Tuy nhiên, hai năm nay, các dây chuyền đang trong thời gian nâng cấp, sửa chữa nên hiện nay đường đi lối lại trong xưởng chưa được gọn gàng sạch sẽ. Đặc biệt, năm nay sản xuất kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn nên việc hoàn thiện càng thêm khó. Vì vậy, rất mong các cơ quan chức năng quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho công ty trong công tác bảo vệ môi trường ” -  bà Lương Thị Luyến - Giám đốc Công ty cổ phần gạch ngói Hợp Thành chia sẻ.

Bên cạnh các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, vẫn còn số ít doanh nghiệp chưa thực hiện tốt, còn vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Ông Nguyễn Đình Duyệt cho biết: "Nguyên do là ý thức chấp hành Luật của doanh nghiệp còn hạn chế, chưa đầu tư xứng đáng cho công tác bảo vệ môi trường. Mặt khác, công tác quản lý Nhà nước gặp khó khăn do hệ thống văn bản pháp luật về môi trường thường xuyên thay đổi, còn chồng chéo, chưa quy định cụ thể. Vì vậy, đề nghị Tổng cục Môi trường xem xét, sớm ban hành các quy định: Hướng dẫn xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án xử lý chất thải ( theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP); Tăng cường công tác tập huấn, nâng cao đội ngũ thực hiện công tác bảo vệ môi trường của địa phương".